Sådan laver du undersøgelser

Dette er en konkret håndsrækning til dig, som skal lave en undersøgelse. Bogen henvender sig til dig, der studerer på en professionsuddannelse eller skal gennemføre undersøgelser som led i dit arbejde. Bogen har til formål at inspirere til og give konkrete bud på, hvordan undersøgelser kan gribes an i praksis fra start til slut.

Bogens første fem kapitler handler om selve processen med at lave en undersøgelse fra valg af videnskabsteoretisk ståsted (kap. 1) over brug af metode (kap. 2-4) til analyse af undersøgelsens data (kap. 5).

Bogens sidste fire kapitler handler om undersøgelsens rammer med fokus på aktionsforskning (kap. 6), akademisk opgaveskrivning (kap. 7) og hvordan du kan øve dig i at lave undersøgelser ved hjælp af bogens kapitler (kap. 8 og 9).

Alle kapitler udreder teorier og metoder til at lave undersøgelser og giver konkrete eksempler herpå med ærindet: ”Sådan gør du”. Hensigten er således både at vise, hvordan man laver undersøgelser og samtidig at skabe klarhed over sammenhænge mellem undersøgelsens forskellige dele.

Sådan laver du undersøgelser

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741280271
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
11. august 2020
Sider:
192
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

Alle dele af bogen præges af et dejligt flydende og letlæseligt sprog på trods af den meget akademiske tilgang. Den har en meget brugbare gennemgang, for eksempel bliver det komplicerede stof så udmærket suppleret af talrige gode og instruktive figurer og tabeller, som er med til at forklare stoffet.

Som et rigtig godt eksempel på forskelle mellem en række videnskabsteorier bringer bogen side 18-34 en flot, flot beskrivelse af disse begreber: positivisme, fænomenologi, hermeneutik og konstruktivisme – altså svære og komplicerede emner.

Bogen henvender sig især til studerende på en professionsuddannelse, personer med en opgave om undersøgelser i sit arbejde, diverse konsulenter og talrige forskere, men denne anmelder er sikker på, at bogen vil kunne få en stor udbredelse ikke mindst på grund af de mange konkrete anvisninger og teorier.

Derfor bør alle uddannelsesinstitutioner anskaffe bogen, så den kan være til rådighed for studerende og undervisere. Ledelsen må meget gerne læse med, så også de forstår, hvor kompliceret dette arbejde kan være.

Hans Reitzels Forlag skal have ros for en tiltrængt udgivelse inden for et smalt og noget forsømt emne samt en fyldig litteraturliste og et kort, men meget nyttigt register. Forfatteren, Micki Sonne Kaa Sunesen, skal dog have mest ros for en særdeles brugbar og let tilgængelig bog med talrige direkte brugbare analyser, anvisninger og forklaringer. Sådan skal det gøres!

Læs hele anmeldelsen

Ole Fournais

Uddannelsesbladet

15. februar 2021