Sådan finder du videnskabelig litteratur

Sådan finder du videnskabelig litteratur

Databaser og informationssøgning

Beskrivelse

Fakta

En overskuelig og letlæselig håndsrækning til dig, der søger videnskabelig litteratur til dine studier eller din forskning. Sådan finder du videnskabelig litteratur er en grundbog i informationssøgning og henvender sig til dig, der er studerende på en videregående uddannelse eller søger videnskabelig litteratur som led i dit arbejde.

Bogens første tre kapitler handler om de forskellige videnskabelige dokumenttyper, du leder efter, de databaser, du bruger til at søge dem, samt strukturen og indholdet af disse databaser.

De næste fem kapitler handler om, hvordan du søger i databaserne, fra kombinatoriske søgninger over registersøgning til søgning efter kendt dokument, emnesøgning samt reference- og citationssøgning.

Bogens sidste to kapitler handler om, hvordan du henholdsvis evaluerer og analyserer resultatet af søgeprocessen.

Alle kapitler giver konkrete eksempler, der hjælper dig til selv at kunne foretage avancerede søgninger. Hvert kapitel indeholder desuden målrettede øvelser, som du kan bruge til at øve dine søgefærdigheder.

Samme serie

Ingen produkter
videnskabelig søgning banner

”Søgning er en grundlæggende færdighed, som vi hele tiden bruger"

Jeppe Nicolaisen, Lektor på Institut for Kommunikation ved Københavns Universitet, er forfatter til bogen Sådan finder du videnskabelig litteratur, der er en grundbog i at søge efter litteratur. Vi har taget en snak med Jeppe om den nye udgivelse.