Psykodynamisk organisationspsykologi bind II

Psykodynamisk organisationspsykologi bind II

på mere arbejde under overfladerne

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Psykodynamisk organisationspsykologi er en naturlig tilvækst og udvidelse af den første bog om feltet. Bind II indeholder nye tilgange til at forstå og udvikle organisatoriske relationer imellem de mennesker, som udgør og skaber organisationen. Bogen er inddelt i fem temaer:

 • Grupper og organisationer, hvor fokus er på følelser, kultur, mindfulness, negativ formåen og mobning.
 • Ledelse, hvor postmoderne ledelsesmetoder bringes frem, beskrives og analyseres i forhold til selvstyrende grupper, mentalisering, teamorienteret ledelse og kønsperspektivet på ledelse. 
 • Konsulentperspektivet,

  som

   beskæftiger sig med coaching og psykodynamisk konsulentarbejde. 
 • Arbejdskonferencer

  , som omhandler

   erfaringer fra udvikling af arbejdskonferencer samt forskning på området.
 • Refleksioner

  , som beskæftiger sig med perspektiver på dokumentationsarbejde samt en psykodynamisk belysning af magt.

     
  Bogen er skrevet til ledere, mellemledere og konsulenter, som arbejder med ledelse, grupper og dynamiske processer i virksomheder. Bogen kan med fordel også indgå som pensum på relevante videregående uddannelser.   Torben Heinskou er overlæge og speciallæge i psykiatri. Steen Visholm er cand.psych., ph.d., lektor ved RUC, uddannelsesleder for Masteruddannelse i Organisationspsykologi ved RUC.    Bogens øvrige forfattere er psykologer, læger eller samfundsfagligt uddannede og arbejder alle med organisatoriske problemstillinger som ledere, konsulenter og undervisere i organisationspsykologi.