Professionelle i velfærdsstaten

Professionelle i velfærdsstaten

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Få en grundig præsentation af de teorier og begreber, der er relevant for at forstå rollen som socialrådgiver, sygeplejerske, lærer og pædagog i velfærdsstaten. Der sættes fokus på de vilkår, de professionelle arbejder under og dermed følgende temaer:

  • Velfærdsstaten og de professionelle
  • Styringen af de professionelle i velfærdsstaten
  • De professionelle og deres opgaver
  • Det tværprofessionelle samarbejde
  • Magtforholdet mellem professionel og borger
  • Ledelse af de professionelle.

Bogen henvender sig til professionsbachelor- og masterstuderende samt til studerende på diplomuddannelserne inden for det sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske område.

I nyeste 4. udgave er alle kapitler grundigt revideret. Blandt andet er arbejdsmarkedslovgivningen og reglerne om refusion blevet ajourført, og der er udvidet med et afsnit om GDPR og styringsværktøjer i den offentlige forvaltning. Bogen er skrevet som undervisningsbog, og teorier og begreber er illustreret med praktiske eksempler. Hvert kapitel er desuden suppleret med en række arbejdsspørgsmål, som kan anvendes i undervisningen.