Pædagogikkens fundamenter

Pædagogikkens fundamenter

25 tekster om opdragelse og undervisning

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Bør vi betragte børn som tomme kasser, der skal fyldes med læring, eller som forudbestemte væsener med naturlige anlæg for bestemte interesser? Lærer børn og unge bedst på eget initiativ eller under andres opsyn? Skal indholdet i undervisningen være alment og fælles eller specifikt for det enkelte barn? Og i hvor høj grad kan vi som samfund kræve, at opdragelsen i hjemmet såvel som undervisningen i skolen tilpasses omgivelsernes politiske, økonomiske og klimamæssige mål?

Pædagogikkens fundamenter rummer 25 centrale tekster om opdragelse og undervisning, der kan være med til at finde svar på ovenstående spørgsmål. Bogens tekster spænder over hele pædagogikkens historie fra det antikke Grækenland til i dag, og  tilbyder læseren muligheden for at udforske og forstå de historiske fundamenter, hvorpå nutidens pædagogiske tanker og praksisser er bygget.

Bogen består af introduktioner til og tekster af Platon, Aristoteles, Jean-Jacques Rousseau, Wilhelm von Humboldt, Johann Pestalozzi, Immanuel Kant, Friedrich Fröbel, Johann Herbart, N.F.S. Grundtvig, Christen Kold, Herbert Spencer, Hedevig Bagger, Ellen Key, John Dewey, Émile Durkheim, Rudolf Steiner, Lev Vygotsky, Maria Montessori, Inger Merete Nordentoft, Simone de Beauvoir, Célestin Freinet, Jon Hellesnes, K.E. Løgstrup, Paulo Freire samt Carl A. Säfström og Gert Biesta.

Pædagogikkens fundamenter henvender sig til alle, der arbejder med pædagogik eller har interesse for spørgsmål om børn og unges opdragelse.