Pædagogens undersøgelsesmetoder

Pædagogens undersøgelsesmetoder

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Der er mange metoder i pædagogens verden – pædagogfaglige metoder, studiemetoder og undersøgelsesmetoder. Denne bog indfører læseren i de undersøgelsesmetoder, som pædagogen kan benytte i undersøgelser af pædagogisk praksis. Det er metoder til indsamling af data, empiri eller informationer om pædagogisk arbejde. Metoderne dækker over:

  • Observation
  • Interview
  • Spørgeskemaundersøgelse
  • Indsamling af allerede eksisterende data

At pædagogen skal interessere sig for undersøgelsesmetoder, hænger bl.a. sammen med moderniseringen af den offentlige sektor, som stiller krav om evidens, dokumentation, evaluering og kvalitetssikring. Pædagogen skal kunne håndtere disse krav ud fra en faglig viden om, hvordan man kan indsamle viden om pædagogisk praksis.

2. udgave er udvidet med kapitler om:

  • Videnskabsteori
  • Litteratursøgning
  • Analyse af empiri

Lars Aagerup er ph.d., lærebogsforfatter og har arbejdet med forskning i pædagogik og uddannelse af pædagoger. Han er uddannet socialpædagog i 1977 og har arbejdet med udsatte børn og unge, til han blev underviser i 1996.