Organisationsteori i praksis

Organisationsteorien er i rivende udvikling og i dag så omfattende, at én bog ikke kan beskrive alle væsentlige teorier. Denne bog indeholder nogle få, men centrale teorier inden for de hovedtemaer, der præger organisationsteorien.

Organisationsteori i praksis indeholder elleve overordnede faglige temaer. Hvert tema indledes med en introduktion, der kort redegør for området, dets mest centrale begreber og teorier, dets historie/udviklingstræk, og hvordan det anvendes i praksis.

Bogen indeholder cases, der både er historiske og aktuelle. Der lægges ud med en generel introduktion til organisations- og ledelsesteori. Her definerer forfatterne de mest centrale begreber, skitserer baggrunden og overordnede historiske træk i organisations- og ledelsesteorien, belyser anvendelsesperspektivet overordnet set og giver en introduktion/læsevejledning til bogen.

Bogen omhandler bl.a.:
- Organisationsstruktur
- Teknologi
- Ledelsesteknologier
- Motivation
- Viden og videnledelse
- Den lærende organisation
- Organisationskultur
- Kommunikation og information
- Beslutningsteori
- Strategi og strategiproces
- Forandringer og forandringsprocesser i organisationen

Bogen er en grundbog og henvender sig til korte videregående og mellemlange uddannelser, hvor studerende får en bred og introducerende tilgang til feltet organisationsteori.

Organisationsteori i praksis

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741252728
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
10. februar 2011
Sider:
240
Redaktør:
Henning Persson