Omsorg i pædagogisk arbejde

Omsorg i pædagogisk arbejde

Beskrivelse

Fakta

Et fornyet fokus på omsorg og trivsel i pædagogikken til dig, der læser til pædagog eller dig, som ønsker at blive klogere på omsorgen i pædagogikken. De mange trivselsudfordringer, vi ser i børne- og ungelivet i dag, både i dagtilbud og skole- og fritidstilbud er fokusset i denne bog, som tilbyder en eksistentiel udviklingspsykologisk tilgang til omsorgsarbejdet. 

Bogen består af tre dele:

  • Del et består af filosofisk-psykologiske bestemmelser af, hvordan vi kan forstå den professionelle omsorg i egen ret og almene betragtninger.
  • Del to trækker bestemmelserne over og konkretiseres i forhold til den professionelle omsorgsopgave i dagtilbuddet for småbørn og sættes i forbindelse med grundlæggende udviklingspsykologiske indsigter. De dele af tilknytningsteorien, som er afgørende for børnenes omsorgsbehov og omsorgsgiveres sensitivitet med relevans for dagtilbuddets praksis, præsenteres og diskuteres. 
  • Del tre kommer med praksisproblemstillinger og eksempler på hverdagssituationer i fokus.

Det er en kritisk hyldest til omsorgens potentialer for vores livsudfoldelse, institutioner og velfærdssamfund i en tid, hvor vi mangler omsorgsprofessionelle.