Omsorg i pædagogisk arbejde

Omsorg i pædagogisk arbejde

Beskrivelse

Fakta

Et fornyet fokus på omsorg og trivsel i pædagogikken. Bogen fokuserer på de mange trivselsudfordringer, vi ser i børne- og ungelivet i dag, både i dagtilbud og skole- og fritidstilbud. 

Bogen tilbyder en eksistentiel udviklingspsykologisk tilgang til omsorgsarbejdet. Omsorg i pædagogisk arbejde er en hyldest til omsorgen i menneskers liv. Bogen er skrevet i et fagligt sprog, der kan omsættes til en reflekteret pædagogik. 

Den henvender sig til pædagogstuderende på pædagoguddannelsen og til alle, der ønsker at blive klogere på omsorgen i pædagogikken.