Økonomisk metode

Økonomisk metode

Beskrivelse

Fakta

En praksisnær lærebog, der giver dig, som studerer økonomi og IT eller finansøkonomi et første indblik i økonomisk metode, herunder teknikker til dataindsamling og projektskrivning. Du får gennemgået principperne omkring teori, empiri og metode, og du vil blive introduceret til arbejdsproces, problemformulering og projektskrivning. 

Bogen er målrettet den indledende metodeundervisning på de finansielle uddannelser, men også på andre økonomiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor der indgår væsentlige elementer af metode.

Hovedvægten i denne bog er lagt på de kvantitative metoder og teknikker, som er nødvendige på de økonomiske uddannelser, og du vil bl.a. blive i stand til at præsentere data, analyser og vurderinger på baggrund af veldefineret metodik samt til at indsamle og analysere data, fx forskellige virksomheds- og markedsanalyser.