Ny kulturteori

Ny kulturteori præsenterer samtidens væsentlige kulturteoretiske strømninger. Bogen kan læses som en bredtfavnende introduktion til aktuel kulturteori. Eller den kan læses som en teoretisk opdateret introduktion til temaer, der er vigtige i den aktuelle kultur. Ny kulturteori er en teoretisk grundbog, men teorierne leverer også inspiration, begreber og redskaber til analyse af aktuelle kulturelle fænomener. Alle bogens 25 kapitler supplerer teorierne med konkrete eksempler. Samlet giver de en omfattende, nuanceret og opdateret viden om nye strømninger og aktuelle temaer på det kulturteoretiske felt.

Kultur kan ikke betragtes løsrevet fra andre samfundsmæssige fænomener, og kulturteori er afgørende for at forstå politiske, økonomiske og sociale aspekter af vores samtid. "Kulturteori" præsenteres her som teoridannelser, der kan skabe ny indsigt og refleksion i de dele af humaniora og samfundsvidenskaberne, der er optaget af samtidens kulturproduktion, smal eller bred.

Alle kapitlerne er skrevet af eksperter, som har stræbt mod at præsentere de aktuelle begreber, tendenser og diskussioner på en nuanceret og tilgængelig måde. Hvert kapitel ledsages af anbefalinger til videre læsning og er også i den forstand en indgang til videre fordybelse og udforskning.

Bogen er redigeret af Birgit Eriksson, professor i kulturstudier ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet og af Bjørn Schiermer, professor i sociologi på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Oslo Universitet.

En del af serien Sociologi
Ny kulturteori

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Samme serie

Fakta

Det danske samfund

Det danske samfund

Pris pr. stk.

600,00 kr.

480,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog

ANMELDELSER

ET SLARAFFENLAND AF KULTUR
Første samlede værk på dansk om aktuel kulturteori
Med begrebet kultur har vi at gøre med noget ekstremt kompliceret og dog allestedsnærværende, som af den grund kalder på seriøse studier og vedholdent engagement. Begge dele får vi i rigt mål i kæmpeværket Ny kulturteori, redigeret af Birgit Eriksson og Bjørn Schiermer. Det er en åbenlys god idé at samle ny kulturteori i en samlet klods. (...) Hvis dette veritable slaraffenland ikke tilfredsstiller den glubske, litterære omnivor, så er man ganske givet sippet, men jeg savner nu alligevel en grundig og kritisk indføring i to kulturelle områder, som er ganske dominerende i den brede kultur: gamermiljøet og elitesport. Begge emner nævnes en passant ? re-fem steder i bogen, men substantielle indføringer gives ikke. Det kunne være oplagt at inkludere, når andenudgaven kommer. Men det ændrer ikke ved, at Ny kulturteori er et helstøbt og velredigeret værk, der fortjener mange læsere.
 

MICHAEL AGERBO MØRCH
 

Information

09. september 2019