Sociologi

Serien indeholder bøger om sociologisk teori, metode og praksis.

Bøgerne falder dels inden for det sociologiske kerneområde, dels inden for tilgrænsende områder inden for social- og sundhedsvidenskaberne. Serien har fokus på forskningsresultater og forskningsbaseret undervisning, og alle titler er bedømt af fagfæller.   

Serien redigeres af professor Michael Hviid Jacobsen, Aalborg Universitet, og lektor Inge Kryger Pedersen, Københavns Universitet.   

FAKTA

  • Antal materialer15