Normkritik i pædagogisk praksis

Normkritik i pædagogisk praksis

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Normkritik i pædagogisk praksis klæder pædagogstuderende på til at blive bevidste om og udfordre de stereotype forestillinger og fortællinger, der knytter sig til både køn, race, seksualitet og handicap. Bogen er desuden relevant for uddannede pædagoger, der ønsker at arbejde mere normbevidst med deres praksis. Der er tre centrale dele i bogen, som indeholder teori og praksiseksempler samt forslag til refleksion og handling:

Del 1   Centrale begreber i pædagogisk arbejde med normkritik 

Del 2   Normkritik i pædagogisk praksis 

Del 3   Erfaringer med udviklingen af normkritiske miljøer  

Normkritik i pædagogisk praksis indeholder bidrag fra undervisere, forskere og praktikere, der tilsammen sikrer en grundig udfoldelse af det normkritiske arbejdes mange facetter. Den er praksisnær og skrevet i et let tilgængeligt sprog i alle dens dele.