Moderne markedsføring

Moderne markedsføring

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

MODERNE MARKEDSFØRING er en lærebog i markedsføring i vores stadigt mere digitaliserede verden, hvor nye vilkår, udfordringer og muligheder løbende ændrer både dagligdagen og fremtiden for såvel virksomheder som for forbrugere.

TEKNOLOGI OG DIGITALISERING har påvirket alle facetter af markedsføring. Bogen behandler de klassiske markedsføringsteorier, - modeller, og -begreber. Samtidig inddrager og integrerer den de nyeste marketingbegreber og de digitale platforme og kanaler, der indebærer store muligheder for både markedsførere og forbrugere, men også trusler og udfordringer for de traditionelle tilgange og forretningsmodeller.

PROMOTIONPARAMETEREN i alle dens moderne former er grundigt beskrevet, analyseret og eksemplificeret med udgangspunkt i terminologien paid, owned og earned media. Online promotionformer og de nye implicitte reklameformater som fx branded content, influencer marketing og native advertising er behandlet i særskilte kapitler.

DENNE 4. UDGAVE er opdateret med de nyeste trends. Efter introduktion og diskussion af det grundlæggende koncept om værdiskabelse for kunderne er bogen opdelt i syv dele, der logisk gennemgår alle faser i en markedsføringsindsats:

  • Situationsanalyse, ekstern og intern
  • Overordnet strategi og målsætninger
  • Segmentering, målgrupper og positionering
  • International markedsføring
  • Værdiskabelse gennem produkt, pris og distribution
  • Værdiskabelse ved kommunikation til og med markedet
  • Evaluering af marketingindsatsen, herunder effektmåling

Bogen er rettet mod korte og mellemlange videregående uddannelser, fx relevante bachelorretninger på handelshøjskolerne, erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne.