Metodebogen

Metodebogen

Studie- og undersøgelsesmetoder på pædagoguddannelsen

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Få en grundig præsentation af grundlæggende studie- og undersøgelsesmetoder, som er centrale i dit studie på pædagoguddannelsen. Denne 3. udgave er gennemskrevet og opdateret i forhold til nyere litteratur og udviklingstendenser, og der er tilføjet kapitler om merit- og sporskifteuddannelsen, læring, dannelse og trivsel, peerfeedback og det at øve og træne på pædagoguddannelsen. 

Du kan bruge denne bog som et redskab til at håndtere de praktiske og videnskabelige krav og udfordringer, du møder undervejs på din uddannelse. Det er en følgesvend gennem hele din uddannelse, som en systematisk og metodisk hjælp til at læse det pædagogiske hverdagsarbejde og de specifikt pædagogfaglige problemstillinger. 

Til hvert kapitel er der tilføjet et diskussionsafsnit, som lægger andre vinkler på problemstillinger, der kan læses ud fra de konkrete kapitler. Diskussionsafsnittene kan bruges som et reflekterende input til arbejdet i studiegrupper eller i forbindelse med undervisningen. Som afslutning er en ordliste, der sætter centrale faglige begreber ind i pædagoguddannelsessammenhæng. 

Noona Elisabeth Jensen er cand.phil. i pædagogik og lektor i pædagogik ved pædagoguddannelsen, KP.