Mediedidaktik i teori og praksis

Mediedidaktik i teori og praksis

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Elevernes forkundskaber på medieområdet udvikler sig hastigt, men deres analytiske og produktive færdigheder følger ikke altid med udviklingen.

Mediedidaktik i teori og praksis er en grundbog, der kombinerer produktion og analyse på baggrund af forskningsbaseret viden. Her belyses centrale og grundlæggende aspekter ved medieundervisning i folkeskolens danskfag, med udgangspunkt i teori om multimodalitet.   Det mediedidaktiske fokus er at lære eleverne at producere og analysere tekster knyttet til forskellige medier, teknologier, repræsentationsformer og genrer. En forudsætning for at eleverne kan udtrykke sig er, at de lærer at beherske teknologierne bag medierne. Derfor har denne bog et praktisk fokus, som med trin for trin-anvisninger konkret peger på de mulige koblinger mellem produktive og analytiske aktiviteter i undervisningen.

I denne 2. udgave er en række af kapitlerne nyskrevne, og bogen som helhed er blevet gennemgående revideret og tilpasset læreruddannelsens nye Fælles Mål.

Stig Toke Gissel er cand.mag. i dansk og Film- og medievidenskab og underviser på Professionshøjskolen UCL, Læreruddannelsen Fyn.

Til bogen hører supplerende materiale, hvor du bl.a. kan finde videoer til bogens kapitler, øvelser og eksempeltekster.