Med andre øjne - om service, design og servicedesign

Alt for længe har alt for mange organisationer været fokuseret på interne processer, strømlinede og optimerede værdikæder. Mange har stået med hovedet langt inde i maskinrummet og har fuldstændig overset, hvilken del af kroppen der er vendt ud mod resten af verden – mod blandt andet brugere, kunder, patienter og borgere.

Der er behov for at løfte blikket og for en ny tilgang til service, hvor beslutninger træffes med afsæt i værdiskabende brugerrejser, og ikke mindst for en tilgang, hvor værdi skabes med afsæt i en betragtning af problemer, udfordringer, muligheder, ydelser og oplevelser fra brugernes perspektiv. Der er brug for at se på verden med andre øjne, så brugernes reelle problemer, behov og ønsker afdækkes, og løsninger designes med afsæt i en forståelse for, hvorfor brugerne gør det, de gør, siger det, de siger og føler det de føler. Og hvor man samtidig minimerer det spild, der repræsenteres i flertallet af de dårlige løsninger, som oversvømmer markedet i dag.

Søren Bechmann og Mette Mikkelsen har skrevet en bog om service, design og servicedesign, som introducerer en ny logik og et andet blik på serviceydelsen. Der lægges vægt på definitionen af serviceydelsens natur samt en grundig beskrivelse af designprocessen og de faktorer, der spiller ind, når man designer serviceydelser.  Derudover gennemgås blandt andet forretningsmodeller, service blue print, designdefinitioner, servicedesignprincipper samt perspektiver på udviklingsopgaven.

Med andre øjne - om service, design og servicedesign

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741258423
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
11. juni 2019
Sider:
464
Redaktør:
Poul Kragh Jensen

ANMELDELSER

Servicedesign er et vanskeligt, lidt løst ord og begreb. Men det er et vigtigt begreb både nu og i fremtiden. Derfor bør mennesker med interesse for service læse bogen: Servicedesign af Søren Bechmann. […] Den megen tale om folkeskole, sygehuse, ældrepleje – er det ikke også i vid udstrækning spørgsmål om service, og i en videre forstand om service design? På side 70 går Søren Bechmann i gang med definitorisk at indkredse, hvad servicedesign er. ”Det drejer sig, siger han, i al sin enkelhed om at forbinde de mennesker, der har behov for at få noget gjort med dem, der kan gøre det. Når der er behov for det. Mere kompliceret behøver det ikke at være”. Med andre ord er servicedesign en disciplin, der hjælper til med at skabe nye såvel som at forbedre eksisterende serviceydelser og gøre dem nyttige, anvendelige, eftertragtede for kunder samt effektive for virksomhederne. […] Forfatteren sammenfatter definitionen til: ”Servicedesign drejer sig om at udvikle serviceydelser, der er attraktive for kunderne og effektive for virksomhederne”. Som en meget erfaren mand på disse områder har Søren Bechmann indsigt og overblik, og det mærkes igennem hele bogen, der har følgende disposition: […] Det er tydeligt, at forfatteren har en meget bred ambition, og det lykkes ham at skrive en bog, der ikke bare handler om servicedesign i en snæver og fagligt meget afgrænset måde, men en bog, der forsøger at komme hele vejen rundt om begrebet, således at dette bliver en slags håndbog i forståelse og implementering af servicedesign.
Hildebrandt & Brandi27. januar 2010
"Servicedesign er emnet for den myreflittige Søren Bechmann, der netop har skrevet sin tredje bog, som er en naturlig arvtager til Richard Nordmanns bog om Service Management fra 1984. Der gik således 25 år, til der var en værdig arvtager til den bog, som satte standarden for servicebegrebet.[...] Det er netop bogens fornemmeste mission, at give studerende et godt overblik over begrebet. Og forlaget Academica som bogen er udkommet på, har uddannelsesbøger som speciale. Begreberne bliver klart og entydigt defineret med en lang række eksempler, som understøtter teorien og gør den spiselig for de fleste. Bogen starter med de basale begreber og bevæger sig gradvist ud i det mere avancerede inden for feltet.[...] Servicedesign er en fremragende bog til studiebrug med enkelte skønhedspletter. Praktikeren kan også finde nytte af læsning af enkelte afsnit om hele begrebsapparatet."
Henrik Ørholst
Jyllandsposten09. februar 2010

Verden er i opbrud - efter temperament en eviggyldig sandhed eller en kliché. Ikke desto mindre er det den virkelighed, Søren Bechmann og Mette Mikkelsens nye bog ”Med andre øjne. Om service, design og servicedesign” skriver sig ind i, og de giver os dermed en grundbog til tiden. (...)

Det er en meget stor mundfuld. Nogle ville måske mene for stor, men Søren Bechmann og Mette Mikkelsen gør en brav indsats for at give en overskuelig introduktion til emnet, teorierne og det omfattende kildemateriale. Heldigvis forholder de sig også perspektiverende og kritisk til den eksisterende litteratur, hvilket klæder læseren på til det videre arbejde med faget. (...)

Det er en verden i opbrud set i et positivt perspektiv, med udfordringer som muligheder for at tænke i nye baner. Se tingene med andre øjne, og design nye måder at gøre tingene på.

Denne bog er en grundbog til tiden for dem, der vil være med til at redesigne den verden, der er i opbrud..

Læs hele anmeldelsen her

Sophie Egede-Schrøder, Rådgiver, SES

Kommunikationsforum

27. juni 2019