Lévinas - en indføring

Denne indføring i Emmanuel Lévinas (1906-1995) viser, hvad der lægger grunden til den etiske tænkers ”ekstreme humanisme”, som kendetegner hans filosofi.

Ved at øse af to kilder, den jødiske tradition og Husserls fænomenologi, har Lévinas konsekvent betrådt en tankemæssig vej, der stiller afgørende spørgsmål til Sartres eksistensfilosofi. I modsætning til Sartre, der definerer mennesket som tvunget til at tage ansvaret for sit eget liv, forsvarer Lévinas en humanisme, hvor mennesket bliver menneske i sit ansvar for det andet menneske.

Inføringen i Lévinas filosofi viser også, at hans tanker har berørinsgflade med poststrukturalismen, og forklarer, hvorledes Lévinas bryder med hele den metafysiske tradition ved at sætte etikken over metafysikken. Hovedtemaet er det enkelte menneskes forpligtende ansvar over for det andet menneske, der møder mig som ansigt. I bogen gennemgås også samtidens filosofiske læsning og kritik af Lévinas.

Bernhard H.F. Taureck er en anerkendt tysk filosof og har skrevet denne indføring i Lévinas tanker. Bogen udkom første gang på dansk i 1995 og genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.

En del af serien Klassikere
Lévinas - en indføring

Fås som

  • Bog
  • i-bog
  • e-bog (epub3)

Samme serie

Fakta

I voldens kølvand

I voldens kølvand

Pris pr. stk.

180,00 kr.

144,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • e-bog (epub2)

ANMELDELSER

Med Lévinas - en indføring af den tyske filosof Bernard Taureck er der udgivet endnu et interessant værk i Hans Reitzels Forlags klassikerserie, selv om det kun er en genudgivelse af en tidligere oversættelse af den originale Lévinas zur Einführung fra 1991. Bogen er i sig selv ikke en klassiker i den forstand, at den vil stå som et af det 20. århundredes mest anerkendte filosofiske værker - men den giver alligevel en udmærket og tankeprovokerende introduktion til en efterhånden ’klassisk’ filosof, nemlig den litauisk-franske tænker Emmanuel Lévinas. Som det nævnes i indledningen af Taureck, var Lévinas nemlig allerede i 1991 og dermed inden sin død i 1995 en både indflydelsesrig og kontroversiel tænker, der blev diskuteret især i fransk og tysk filosofisk ramme. Med Taurecks indføring gives en grundig og tematisk introduktion til de tankestrømninger, som har formet Lévinas’ forfatterskab, samt den udvikling, som særligt sker mellem hans mest kendte værk Totalitet og uendelighed (1961) og det senere værk, der endnu ikke er oversat til dansk, Autrement qu’être ou audelà de l’essence (1974). Som Taureck påpeger, er kernen i Lévinas’ filosofi en ”ekstrem humanisme”, der bygger på mødet med det andet menneske, og som indeholder en ’hellig’ dimension i den forstand, at det etiske element i dette møde tolkes som et guddommeligt bud (s. 8). Men bogen udfolder denne grundtanke i en meget kondenseret tour de force gennem vanskelige og mystiske dele af Lévinas’ teologisk prægede tænkning. Taurecks bog er således en indføring men ikke mere end dette - for mere omfattende diskussioner må en læser derfor ty til den efterhånden ret omfangsrige litteratur om Emmanuel Levinas, som er opstået efter hans død.

Læs hele anmeldelsen

Andreas Beyer Gregersen

Filosofiske Anmeldelser, nr. 4, årg. 8, 2020

28. januar 2021