Ledelse af selvledelse

Skab visionært handlekraftigt følgeskab

Selvledelse er ikke nyt – men et gammelt vilkår – der bør genopfindes nu!
Bogen er skrevet til ledere af fagprofessionelle. Dvs. fag, hvor der er en høj grad autonomi og beslutningskompetence i arbejdet. Men selvledende medarbejdere har også brug for ledelse!
Forfatterens målsætning er, at du vil være i stand til at skabe den proces, der gør, at dine medarbejdere lettere vil kunne følge dig i din ledelse, hvad enten du bedriver strategisk, situationsbestemt, narrativ, systemisk eller anerkendende ledelse
Bogen introducerer begrebet visionær selvledelse og indeholder eksempler og praksisværktøjer. Målgruppen er praktikere samt kurser og efteruddannelse af ledere.

Video: Sanina Kürstein om bogen "Ledelse af selvledelse"

Ledelse af selvledelse

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741256818
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
29. januar 2014
Sider:
224
Redaktør:
Henning Persson

ANMELDELSER

Ledelse af selvledelse – skab visionært handlekraftigt følgeskab, skriver sig ind i rækken af bøger om selvledelse, der tager udgangspunkt i, at ledelse handler om, at der er en forretning, der skal drives, en forretning, der uanset den er privat eller offentlig, har et produkt, der skal være nogle kunder til at aftage. Tak for det. Der har været rigeligt af bøger, hvor udgangspunktet var, hvordan selvledelse var dyret i åbenbaringen, hvor det handlede om, at den enkelte kunne realisere sig selv, gennem en progressiv ledelsesform, som lidt udefinerbart blev kaldt selvledelse. Her har vi at gøre med en såkaldt praksisbog, der med udgangspunkt i en socialkonstruktionistisk tilgang, er tænkt som et hjælpeværktøj for de mange ledere og mellemledere, for hvem selvledelse ikke er et valg, men en del af de branchemæssige vilkår. Det bliver derfor også et naturligt valg for bogens forfatter at bruge betegnelsen visionært selvledelse, for det er jo her ledelse af selvledende medarbejdere, får sin berettigelse. Lederen, der med valg af de rette ord til at beskrive organisationens forretningsmål, må jo netop gribe til en forståelse af, hvordan visioner ikke blot afspejler en virkelighed, men skaber dem gennem medarbejdere, der er i stand til at lede sig selv ud fra et forpligtigende fællesskabs rammer.
Orla Madsen, HR- og kulturansvarlig
Finansforbundet17. januar 2014
Appendix'et har den fantastiske kombination af at være letlæst, relevant og fuld af guldkorn. Det har givet mig selv og flere andre en række aha-oplevelser og inspireret os til at komme godt videre med selvledelse.
Jarl Oxlund, formand
Sydbank Kreds10. december 2014
Mødet ’Introduktion til Visionær Selvledelse’ var for os startskuddet til at komme i gang med en helt ny ledelsesstil. Kerneværdierne her på stedet er dialog og tillid, og med hjælp fra Sanina Kürstein blev ordene omsat til: Hvad betyder dialog og tillid reelt set i hverdagen? Saninas indspark har virkelig gjort en forskel for os, og jeg er meget begejstret. Sanina forstår at simplificere en kompleks hverdag, og gøre diffuse udfordringer enkle og handlingsbare. Siden Saninas besøg har vi selv arbejdet videre med ’den gode arbejdsdag’ på både ledelses- og medarbejderplan, og har med stor succes benyttet os af de værktøjer, som er beskrevet i ’appendiks til medarbejderen’. Mødet med Sanina har bestemt givet anledning til refleksion over egen hverdagspraksis.
Marie Lund, Rektor
Herningsholm Erhvervsgymnasium10. december 2014
Nu har vi i lederteamet snakket om, at det kunne være en god ide, hvis resten af området også blev begavet med en lille ”før-julegave” Så jeg vil gerne også bestille Appendiks til medarbejderen til mine kolleager i ledelsesteamet og deres medarbejdere. Mine medarbejdere fortæller at Appendiks til medarbejderen giver anledning til mange gode hverdagsrefleksioner, som man ellers glemmer. Mine medarbejdere er meget glade for de konkret værktøjer og værktøjerne er allerede for nogens vedkommende taget i brug.
Ole Stokholm Lauridsen, afdelingsleder
Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen10. december 2014