Læringens univers

Læringens univers udfolder et overblik over forskellige læringsteorier: Klassisk betinget, operant betinget, kognitivt læring, systemisk læring, kulturhistorisk læring, socialkonstruktionistisk læring, narrativ læring, psykodynamisk læring og eksistentiel læring. Overblikket danner en horisont af læringsteorier, spændt ud mellem emotionalitetsfattige teorier i den ene ende og emotionalitetsbaserede teorier i den anden.

Bogen analyserer alle teorierne i forhold graden af hhv. overvejelser over egen læring og læringens dynamik og behandler dem i forhold til motivation, behov og personlighedsdannelse. På den måde indfanges læringens univers, som skitseres i bogens grundlæggende model.

Denne 6. udgave af bogen er opdateret i forhold til den nyeste forskning om læring.

Læringens univers

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741272207
Udgave:
6
Udgivelsesdato:
01. juni 2018
Sider:
232
Redaktør:
Agnes Ringer

ANMELDELSER

"Læringens univers er Mads Hermansens 6. udgave – den første kom i 1996. Der har været mange udgaver og meget revideringsarbejde gennem de 22 år, der er gået siden første udgave udkom. Der er ingen tvivl om, at der bag de mange udgaver af bogen befinder sig en forfatter med et stort og livslangt engagement i såvel arbejdet med fænomenet læring som at kunne formidle sine pointer, så læserne kan blive klogere på deres egen forståelse af læring samtidig med, at nysgerrigheden og lysten til at fordybe sig vækkes. (...) Igennem bogen redegøres der for de forskellige teoriers videnskabsteoretiske placering og perspektiver på læring. Men der kræves meget af læseren, idet der hele tiden refereres til andre teorier og mere overordnede videnskabsteoretiske forståelser og placering af teorien. Trods en enkel og velfungerende model skal læseren have sit eget overblik på plads for at få fuldt udbytte af de mange spændende pointer. Målgruppen for bogen må derfor være studerende på videregående uddannelser, hvor læring indgår som centralt stof i uddannelsen. Det kan være professionsbachelor-uddannelser som fx læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, socialrådgiver uddannelsen og flere andre- eller det kan være studerende ved universiteterne- herunder psykologer. Bogen er således bestemt velegnet som lærebog ved videregående uddannelser."

Læs hele anmeldelsen her

Lektor Lisbeth Kabell Nissen, psykolog

P Psykologernes fagmagasin

20. november 2018