Læring, dannelse og udvikling

Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole

Den fremtid, vores børn skal leve i, bliver radikalt anderledes end i dag. Globalisering og hurtig samfundsforandring har skabt et stigende ”fremtidspres” på daginstitution og skole. Denne situation stiller nye krav til børns læring, dannelse og udvikling. Skolen er konstant i fokus med spørgsmålet: ”Kan den levere varen?” Kampen om daginstitutionspædagogikken er tilsvarende i fuld gang: ”Skal små børn lære eller lege?” Hvad er op og ned i den polariserede debat?

Læring, dannelse og udvikling – kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole forholder sig aktivt sig til denne problematik. I dette konfliktfyldte felt, præget af ideologi og holdninger, har vi fundet det nødvendigt at forankre bogen i forskning. Den er derfor skrevet af aktive forskere, som er særligt kyndige inden for deres specifikke emne.

Bogen er et kritisk opgør med den dominerende PISA-tænkning i skolen og den stigende tendens til skoleficering af daginstitutionen. Forfatterne fremlægger en række konstruktive faglige og brugbare svar på spørgsmålet: Hvilken læring, dannelse og udvikling kvalificerer bedst vores børn til fremtiden?

Bogen henvender sig pædagog- og lærerstuderende samt studerende på en lang række diplomuddannelser og pædagogisk orienterede fag og moduler på universiteterne. Derudover vil den være inspirerende læsning for alle andre fagpersoner, som er engageret i børns og unges læring og udvikling.

Jacob Klitmøller er adjunkt i pædagogisk psykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Han forsker i brugen af undervisningsteknikker, fænomenologisk læringsteori og betydningen af skolebørns oplevelse af undervisning.

Dion Sommer er professor i udviklingspsykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Han forsker bl.a. i barndomspsykologi, udvikling og pædagogik i vor tid.

Læring, dannelse og udvikling

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741258089
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
15. januar 2015
Sider:
339
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

”Forsyner nutidens undervisning børn og unge med de kvalifikationer, der er brug for i den fremtid, de skal leve i? for pædagog- og lærerstuderende, diplomstuderende etc. Samt alle der er interesseret i børns og unges læring og udvikling.
[…]Det er en meget interessant bog med mange informationer, modeller og synsvinkler, ligesom der er mange litteraturhenvisninger. Det er en relevant bog, der passer godt ind i en tid med en ny skolereform, hvor fokus nu mere er på læringen end på undervisningen.
[…]Bør anskaffes da bogen har et såvel specifikt som bredt favnenede publikum.”
Boy Olesen
DBC Lektørudtalelse19. marts 2015