Lærerens praksis

 

Som regel opfatter man læreres handlinger i skolen som udelukkende baseret på saglige og rationelle overvejelser og valg. Men er det nu så enkelt?   Lærerens praksis viser, hvordan læreren derudover er præget af de konkrete omstændigheder, som arbejdet i skolen foregår under. Læreren trækker i en travl hverdag i høj grad på sin erfaringsbaserede viden, der ofte adskiller sig ganske meget fra det, han eller hun beskæftigede sig med under sin uddannelse. Dette er imidlertid en viden, der sjældent italesættes og diskuteres.   I bogen gives en række bud på, hvordan og under hvilke betingelser lærerens praksis tager form i klasseværelset. Forfatteren anlægger seks forskellige synsvinkler på lærerarbejdet og viser, hvordan det kan ses som hhv. udsprunget af pædagogiske visioner og teorier, betinget af samfundsmæssige omstændigheder, bevægelser i en koreografi, påvirket af skolens arkitektur og indretning, præget af lærerprofessionens særlige vilkår og endelig påvirket af lærerens personlige livsbane. Bogens afsluttende kapitel handler om, hvilke muligheder læreren uanset disse betingelser har for at udføre sit arbejde på en gennemtænkt og meningsfuld måde.   Bogen er velegnet som studiebog for lærerstuderende samt for studerende på efter- og videreuddannelser, hvor skolens pædagogik er i fokus. Den har desuden interessant læsning for alle, der er interesserede i at se nærmere på skolens forhold.      Martha Mottelson er cand.mag. og ph.d. i pædagogik fra Københavns Universitet og ansat som lektor på Læreruddannelsen Zahle, UCC.

 

Lærerens praksis

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741252780
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
23. september 2010
Sider:
194
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

"[...] Bogen er både velegnet til brug på læreruddannelsen og i forbindelse med efteruddannelse af lærere. Men bogen kan også læses af interesse, da det er en interessant udgivelse, som betragter lærerens virke i klasselokalet på en anderledes måde end øvrige titler om lærerpraksis gør." "[...] Interessant og lærerig udgivelse, som anskuer og analyserer lærerens praksis på en anderledes måde emd de gængse bøger om emnet"
Henrik Munch Jørgensen
DBC - Lektørudtalelse22. november 2010
"[...] Der er ingen tvivl om, at kompetenceudvikling også handler om opgør med egen praksis, altså tanker om præmisserne for, at jeg gør sådan - og ikke sådan. Bogen yder sit gode bidrag hertil - bedre og bedre, jo længere den skrider frem. Faktisk er den en rigtig relevant forstyrrelse."
Helle Bjerresgaard
www.undervisere.dk15. februar 2011
"[...] Spørg hvem som helst - det er læreren man husker fra sin skoletid. Intet kommer på højde med en god lærer, der inspirerer. Intet - absolut intet kan erstatte udstrålingen fra et entusiastisk menneske. [...] Det er en af bogens kvaliteter, at den netop tager højde for, at lærerpraksis fordrer en kontekstbundet her-og-nu-handle-kompetence, som man ikke kan læse sig til, men som man bærer med fra sin opvækst, pædagogiske erfaringsverden, sit livssyn og som man 'skoles' til i uddannelsen og i professionen. Hvordan bliver man den lærer, man bliver? - Det er bogens spørgsmål, som Mottelson søger at gøre rede for i seks kapitler [...] som undervisningsbog i læreruddannelsen er 'Lærerens praksis' absolut anbefalelsesværdig. Hvert kapital er bygget op med en præsentation af den teoretiske forankring først, dernæst fokuseres på praksisdelen og endelig er der en diskussion af muligheder og begrænsninger i forhold til den valgte synsvinkel. Sproget er klart, forståeligt, læseværdigt og hvert kapitel afsluttes med forslag til videre læsning. Vældig 'læreragtigt' og godt! [...]"
Bodil Christensen
Dansk Psykologisk Tidsskrift03. oktober 2011
[...] det er lykkedes forfatteren på en klar og velstruktureret måde at præsentere et svarmateriale, som bringer os et stykke vej i en forståelse af spørgsmålet og dets præmisser. Jeg synes bogen er velegnet til studiebrug i læreruddannelse, hvad enten man ønsker at gribe om helheden af synsvinkler eller at vælge enkelte synsvinkler ud til en behandling. [...] Bogen kan være en god øjenåbner for observationer i lærerpraksis [...]"
Hans Jørgen Kristensen
Unge Pædagoger13. april 2012