Interview

Det kvalitative forskningsinterview som håndværk

"Dette er grundbogen over alle grundbøger, når det kommer til at lære at interviewe."

Gunnar Green, Folkeskolen 

Tredje udgave af Kvale og Brinkmanns Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk giver læserne en omfattende og praktisk indsigt i de mange faktorer, der bidrager til vellykkede interview.

Bogen inviterer læserne på en rejse gennem interviewforskningens landskab, giver svar på interviewforskningens mange former for ”hvordan” og ”hvorfor” og beskriver de veje, studerende og forskere kan følge for at nå deres forskningsmål.

Denne nye opdaterede udgave gør rede for alle de ny udviklingstendenser i kvalitativ interviewforskning og udvider sit fokus på de praktiske, epistemologiske og etiske spørgsmål, der er forbundet med interview, samtidig med at den bevarer den flydende stil og logiske struktur, den er blevet kendt for.

 

Det har de sagt om bogen:

"Teksten er smukt organiseret. Tredje udgave bygger på de første to udgavers styrke, hvor forfatterne holder balancen i det tilsyneladende paradoks mellem at lære interviewet som ’håndværk’ … og lære det via en lærebog. … Der er ingen bog, der kan sammenlignes med denne!  Brinkmann skriver i forordet: ’Jeg håber, at jeg har fundet en balance mellem respekten for veldokumenterede former for udøvelse af interviewhåndværket på den ene side og innovationer – ja, provokationer – på den anden.’ Det har han."

                                                                                       – Jon Wergin, Antioch University

 

”Jeg sætter stor pris [på denne bog] fordi den artikulerer den filosofiske og metodologiske tilgang til validitet i kvalitativ interviewforskning som ingen anden tekst.  ...Vi betragter den som vores metodebibel inden for kvalitativ metode.”

                                            — Jean Richey, University of Alaska, Fairbanks

Interview

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741263779
Udgave:
3
Udgivelsesdato:
08. maj 2015
Sider:
440
Redaktør:
Agnes Ringer

ANMELDELSER

"Dette er grundbogen over alle grundbøger, når det kommer til at lære at interviewe. Det er en grundbog, der har interesse for mange lærerstuderende som en del af deres arbejde med bacheloropgaven, og også en bog for de lærere, der videreuddanner sig. [...] Et grundlæggende begreb i bogen er "interviewhåndværkeren" og de tilhørende beskrivelser af det at interviewe som "håndværk". Det er en spændende tilgang, som mange undervisere på professionsuddannelserne kan lade sig inspirere af i forbindelse med de tanker, der gøres om de studerendes udførelse af undersøgelser af den profession, de er på vej til at træde ind i."
Gunnar Green
Folkeskolen14. april 2009