Interview (i-bog)

Det kvalitative forskningsinterview som håndværk

"Dette er grundbogen over alle grundbøger, når det kommer til at lære at interviewe."

Gunnar Green, Folkeskolen 

Interviewet spiller en afgørende rolle i en stor del kvalitativ forskning. Men det er samtidig en kompleks disciplin, der rummer mange faldgruber og kræver fintfølende analytiske kompetencer. I denne bog giver Steinar Kvale og Svend Brinkmann en introduktion til de teoretiske og praktiske aspekter af det kvalitative forskningsinterview.

Forfatterne tegner først et portræt af interviewet som forskningsmæssigt redskab. Dernæst beskrives de teoretiske aspekter af interviewet. Her ses bl.a. på dets erkendelsesmæssige og etiske sider. Endelig gives der en indføring i interviewet som praktisk disciplin gennem en præsentation af dets syv stadier, hvor forfatterne klæder læseren fagligt på til at planlægge og foretage interviews.

InterView er for længst anerkendt som en international klassiker inden for kvalitativ forskning. Bogen foreligger her i en ny, gennemrevideret udgave. I den anledning er Svend Brinkmann trådt til som medforfatter.

STEINAR KVALE (1938-2008), født i Oslo, var professor i pædagogisk psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, og leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling sammesteds. Kvale anses som en autoritet inden for kvalitativ forskning.
SVEND BRINKMANN er professor med særlige opgaver i almenpsykologi og kvalitative metoder ved Aalborg Universitet. Han har publiceret talrige artikler, bl.a. om forholdet mellem psykologi og moralfilosofi. Tidligere har han udgivet John Dewey – en introduktion og (sammen med Lene Tanggaard) redigeret antologien Psykologi: Forskning og profession, begge på Hans Reitzels Forlag.

Oversat fra engelsk efter Interviews – Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing af Bjørn Nake.

Dette er en i-bog – en digital udgave af den trykte bog, suppleret med digitale værktøjer, fx oplæsning, søge- og notefunktion. I-bogen kan læses på pc og tablets overalt, hvor der er internetadgang.

Interview (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741262345
Udgave:
3
Udgivelsesdato:
08. maj 2015
Sider:
440
Redaktør:
Mette Schilling

ANMELDELSER

"Dette er grundbogen over alle grundbøger, når det kommer til at lære at interviewe. Det er en grundbog, der har interesse for mange lærerstuderende som en del af deres arbejde med bacheloropgaven, og også en bog for de lærere, der videreuddanner sig. [...] Et grundlæggende begreb i bogen er "interviewhåndværkeren" og de tilhørende beskrivelser af det at interviewe som "håndværk". Det er en spændende tilgang, som mange undervisere på professionsuddannelserne kan lade sig inspirere af i forbindelse med de tanker, der gøres om de studerendes udførelse af undersøgelser af den profession, de er på vej til at træde ind i."

Gunnar Green

Folkeskolen

14. april 2009

"Bogen er en glimrende lærebog når man første gang skal udarbejde en interviewundersøgelse, men også med dybdegående metodiske overvejelser, som kan anvendes af forskere indenfor såvel sundhedsvidenskabelig og samfundsvidenskabelig forskning. Det er en bog, som jeg vil anbefale alle med interesse for kvalitative metoder."

Kirsten Petersen

Dansk selskab for ergoterapeutisk forskning

04. juni 2009

"..en god, grundlæggende introduktion til området. [...] en både brugbar og virkelig god indføring i et emne, som mange normalt ikke tænker så meget over."

Torben Rølmer Bille

Kulturkapellet

24. juni 2009

"Bogen leverer et hav af indsigter og betragtninger fra forfatternes enorme viden og erfaring [...]" "Jeg ser bogen som et "must read". Derudover er den dejlig at læse med mange illustrerende eksempler".

Sanne Angel, adjunkt. cand.cur, ph.d.

Tidsskift for Sygeplejeforskning nr. 2 2009

19. januar 2010