Inklusion af børn og unge med autisme

Inklusion af børn og unge med autisme

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Mange undervisere i folkeskolen føler sig ikke klædt tilstrækkeligt godt på i forhold til at tilrettelægge og gennemføre en skoledag for elever med autismespektrumsforstyrrelser (ASF). Denne bog handler om betingelserne for og metoder til at opnå en vellykket inklusion for denne elevgruppe.

En af bogens pointer er, at undervisere har ansvaret for en vellykket inklusion, men at undervisere kun kan løfte opgaven med at facilitere elevernes potentiale, såfremt en række forudsætninger er til stede. 

I bogen præsenteres samtalemetoder og forslag til, hvordan undervisere kan holde gode møder med elever med ASF og deres familie. Yderligere rummer bogen et kapitel om stress, der beskriver, hvorfor elever med ASF belastes, og der er forslag til, hvordan undervisere kan håndtere og mindske disse elevers stress.

Endvidere rummer bogen en kritisk diskussion af den nuværende måde at holde skole på, hvor særligt det massive fokus på målstyring problematiseres. Bogen diskuterer konsekvenserne af inklusion, og der foreslås og diskuteres alternative skoleformer for elever med ASF. 

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, AKT-ansatte, skoleledere og PPR-psykologer samt til forældre, der har børn og unge med ASF i skolealderen. Bogen er desuden relevant for undervisere og vejledere på ungdomsuddannelser samt kommunale beslutningstagere på skoleområdet.

Charlotte Ryhl er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Hun er ejer af firmaet Autismeviden, der yder supervision, rådgivning og terapi. Hun er desuden ekstern lektor og specialevejleder ved Institut for psykologi, Københavns Universitet. 
Charlotte Ryhl har tidligere udgivet bøgerne Autismespektrumsforstyrrelser – et psykologisk overblik (2012) og Autismevenlig undervisning – en guide til lærere og pædagoger (2016) på Hans Reitzels Forlag.