Inklusion af børn og unge med autisme

Mange undervisere i folkeskolen føler sig ikke klædt tilstrækkeligt godt på i forhold til at tilrettelægge og gennemføre en skoledag for elever med autismespektrumsforstyrrelser (ASF). Denne bog handler om betingelserne for og metoder til at opnå en vellykket inklusion for denne elevgruppe.

En af bogens pointer er, at undervisere har ansvaret for en vellykket inklusion, men at undervisere kun kan løfte opgaven med at facilitere elevernes potentiale, såfremt en række forudsætninger er til stede. 

I bogen præsenteres samtalemetoder og forslag til, hvordan undervisere kan holde gode møder med elever med ASF og deres familie. Yderligere rummer bogen et kapitel om stress, der beskriver, hvorfor elever med ASF belastes, og der er forslag til, hvordan undervisere kan håndtere og mindske disse elevers stress.

Endvidere rummer bogen en kritisk diskussion af den nuværende måde at holde skole på, hvor særligt det massive fokus på målstyring problematiseres. Bogen diskuterer konsekvenserne af inklusion, og der foreslås og diskuteres alternative skoleformer for elever med ASF. 

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, AKT-ansatte, skoleledere og PPR-psykologer samt til forældre, der har børn og unge med ASF i skolealderen. Bogen er desuden relevant for undervisere og vejledere på ungdomsuddannelser samt kommunale beslutningstagere på skoleområdet.

Charlotte Ryhl er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Hun er ejer af firmaet Autismeviden, der yder supervision, rådgivning og terapi. Hun er desuden ekstern lektor og specialevejleder ved Institut for psykologi, Københavns Universitet. 
Charlotte Ryhl har tidligere udgivet bøgerne Autismespektrumsforstyrrelser – et psykologisk overblik (2012) og Autismevenlig undervisning – en guide til lærere og pædagoger (2016) på Hans Reitzels Forlag.
 

Inklusion af børn og unge med autisme

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741273570
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
12. september 2019
Sider:
152
Redaktør:
Mette Schilling

ANMELDELSER

Bogen er velskrevet og en fornøjelse at læse ud fra et akademisk synspunkt. Den er teoretisk velfunderet, og man kan virkelig lære meget af den. Bogen har en udførlig referenceliste, oversigt over bilag, samt et register. (...) Kan varmt anbefales!
Rikke Andersen
Lektørudtalelse, DBC10. december 2019

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, psykologer, forældre og andre, der har berøring med mennesker med autisme i skolealderen. Inklusion i folkeskolen er et begreb, der er blevet diskuteret meget i det seneste årti. Når man læser diverse fagartikler og debatter vedrørende emnet, opdager man hurtigt, at begrebet dækker over en enorm mængde forskellige problemstillinger omkring forståelser af elever med særlige behov, undervisning og pædagogik. (...)

Jeg er ikke i tvivl om, at mange lærere og pædagoger vil kunne drage stor nytte af bogen, og at psykologer, der arbejder med målgruppen, sandsynligvis også vil kunne finde inspiration til vejledning særligt i de sidste kapitler. Jeg ville dog ønske, at der havde været mere plads til at dykke meget længere ned i alle bogens kapitler og derved kunne have mange flere nuancer med, samt at fremstillingen særligt i bogens første del bar præg af en lidt lettere skrivestil. Men alt i alt en fin bog, der forhåbentlig vil inspirere flere til videre læsning inden for emnet.

Se hele anmeldelsen 

Karen Vedel Nielsen, psykolog ved PPR, Kolding Kommune

Magasinet P

29. januar 2020