Fås som

i-bog

Pris pr. stk.

232,00 kr.

185,60 kr. ekskl. moms

Enkeltbrugerlicens

Du skal være logget ind for at købe dette produkt

Implementering af politik

Forfatternes udgangspunkt er, at iværksættelse og gennemførelse af lovgivning hverken er nogen teknisk, automatisk eller kedelig proces. I processen træffes der en række vigtige politiske beslut­ninger, som ofte omformer lovgivningen, så det produkt, der af­leveres til borgerne, afviger en del fra det forventede, og så lov­givningen ikke får de virkninger, der var tilsigtet.

Implementeringen af lovgivningen og dens resultater påvirkes af:

  • Hvordan lovgivningen er sat sammen med mål og midler.

  • De interesser der forfølges af myndigheder og organisationer, der deltager i implementeringen, og deres indbyrdes sammenspil.

  • Frontmedarbejdernes viden og holdninger, der gør dem til vigtige politiske beslutningstagere.

  • Den vanskelige ledelsesrolle i forhold til frontmedarbejderne.

  • Hvordan borgerne og virksomhederne reagerer på lovgivningen og dens implementering.

Dette er en i-bog, en digital udgave af den trykte bog, suppleret med digitale værktøjer som fx oplæsning, søge- og notefunktion. I-bogen kan læses på computer, tablet og smartphone overalt, hvor der er internetadgang.

Implementering af politik

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741271200
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
10. september 2008
Sider:
240
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

Med sin indføring i politik-"aflevering" og offentlig forvaltning i forbindelse hermed en bog med appel til studerende ved universiteter, professionshøjskoler m.v., men andre interesserede, fx politikere og embedsmænd fra stat, region og kommune kan også læse med! En bog der signalerer og indfrier forventninger om faglig tyngde. Forfatternes, Søren C. Winter og Vibeke Lehmann Nielsen, tese er, at politikimplementering undertiden får et andet liv end oprindeligt tiltænkt af opdragsgiverne, idet implementørerne - "markarbejderne" - ofte besidder autonome værdier og/eller viden og holdninger, der påvirker det endelige facit i en anden retning end oprindeligt tilsigtet. Et interessant emne, der behandles indgående i bogens otte kapitler, hvori der undervejs også rettes fokus mod delemner som politikdesign, myndigheder og organisationers rolle, "markarbejdernes" rolle som beslutningstagere og afledte effekter af afstanden mellem beslutning og resultat. Søren C. Winter udgav i 1994 "Implementering og effektivitet", som nu afsløses af denne. Der er et vist overlap med en nu mere grundig teoretisk og empirisk tilgang til emnet. Til gengæld er problemstillinger vedrørende effektivitet og evaluering nedtonet. Anden litteratur om emnet, se fx Jens Peter Frølund Thomsens "Politik i det moderne samfund", 2008. En udgivelse, der med fokus på visse stræk af den politiske proces tilbyder sig med en grundig og minutiøs analyse af politiske beslutningers realisering og deres "outcome". Finn Windfeldt Hansen/DBC

 

Finn Windfeldt Hansen

DBC

20. oktober 2008