Implementering af politik

Implementering af politik

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Forfatternes udgangspunkt er, at iværksættelse og gennemførelse af lovgivning hverken er nogen teknisk, automatisk eller kedelig proces. I processen træffes der en række vigtige politiske beslut­ninger, som ofte omformer lovgivningen, så det produkt, der af­leveres til borgerne, afviger en del fra det forventede, og så lov­givningen ikke får de virkninger, der var tilsigtet.

Implementeringen af lovgivningen og dens resultater påvirkes af:

  • Hvordan lovgivningen er sat sammen med mål og midler.

  • De interesser der forfølges af myndigheder og organisationer, der deltager i implementeringen, og deres indbyrdes sammenspil.

  • Frontmedarbejdernes viden og holdninger, der gør dem til vigtige politiske beslutningstagere.

  •  

    Den vanskelige ledelsesrolle i forhold til frontmedarbejderne.

  •  

    Hvordan borgerne og virksomhederne reagerer på lovgivningen og dens implementering.