Fra socialstat til kontrolstat

Fra socialstat til kontrolstat

Når rammerne for det sociale arbejde forandres

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

 

Fra socialstat til kontrolstat

indeholder en kritisk beskrivende og analytisk rundtur i bestræbelserne på at skabe en omkostningseffektiv offentlig sektor med mindsket bureaukrati og med borgerne i centrum for ændringerne. Den sidste store reform i disse bestræbelser er kommunalreformen og etableringen af de nye jobcentre.

Med udgangspunkt i den sociale sektor beskrives, hvordan nye styringsredskaber og centralt fastlagte metoder i det sociale arbejde, har ændret rammerne for det sociale arbejdes praksis. Bogen henvender sig til studerende, praktikere og forskere.

Fås som
I alt

210,00 kr.

168,00 kr. ekskl. moms