Forskningsmetode i socialt arbejde

Socialt arbejde har ofte et tvetydigt forhold til forskning. På den ene side er der krav om, at den sociale indsats skal have en dokumenteret effekt. På den anden side er den sociale indsats i praksis præget af praktiske, administrative forhold og rettet mod individer, hvor relevansen af generelle, dokumenterbare effekter kan virke uklar. Der har været øget fokus på evidens over de senere år, hvor man har forsøgt at forene generelle effektmålinger med frontlinjemedarbejderes perspektiv. Endelig spiller forskning en central rolle for de socialfaglige uddannelser, hvor forskning og videnskabelighed er en integreret del af den faglige dannelse.

Forskningsmetode i socialt arbejde henvender sig til studerende og forskere og gennemgår forskningsprocessen fra idé til formidling af resultaterne. Bogen gennemgår de klassiske trin i forskningprocessen: problemformulering, design, dataindsamling og analyse. Derudover diskuteres etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger samt særlige problemer, som opstår, når man undersøger frontlinjeprofessioner.

Redigeret af Merete Monrad og Søren Peter Olesen, begge lektorer ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Forskningsmetode i socialt arbejde

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741263885
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
25. oktober 2018
Sider:
426
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

Der er krav om, at den sociale indsats skal have en dokumenteret effekt, mens praktikere kan have en følelse af, at en del dokumentation er overflødig. Der har været øget fokus på evidens af metoder i socialt arbejde over de senere år, hvor man har forsøgt at forene generelle effektmålinger med frontlinjemedarbejderes perspektiv.

Bogen gennemgår forskningsprocessen fra idé til formidling af resultaterne.

Socialrådgiveren

11. februar 2019