Finansiel rådgivning - erhverv

Finansiel rådgivning - erhverv

Beskrivelse

Fakta

I denne praksisorienterede lærebog får du indsigt i teorien bag udvalgte finansielle produkter og services, og i hvordan du håndterer rådgivningen i praksis over for erhvervskunden. Bogen behandler således de vigtigste produkter og den sparring, der efterspørges af erhvervslivet, fx i forhold til finansiering af anlægsinvesteringer og drift samt hjælp til styring af finansielle risici samt risici på anlæg og driften. Alle kapitler er revideret og opdateret, ligesom der er tilføjet et selvstændigt afsnit om ESG.

Bogen udgør således en væsentlig del af det samlede pensum til finansielle uddannelser som f.eks. Finansøkonomuddannelsen, Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning og Finansbacheloruddannelsen.

Erhvervsrådgiverens fornemste og vigtigste opgave er sparring samt optimering af erhvervskundens økonomi ud fra dennes strategier og kreditværdighed. Erhvervsrådgiveren har derfor et stort ansvar i at håndtere erhvervskundens ofte komplekse problemstillinger og rådgivningsbehov

Finansiel rådgivning – erhverv fokuserer på de rådgivnings- og forretningsområder, der knytter sig til erhvervskunder med komplekse rådgivningsbehov.