Finansiel rådgivning - erhverv

Finansiel rådgivning - erhverv

Beskrivelse

Fakta

En opdateret og revideret 5. udgave til dig, der studerer på en finansiel uddannelse. Denne praksisorienterede lærebog udgør en væsentlig del af det samlede pensum på finansøkonomiuddannelsen, akademiuddannelsen i finansiel rådgivning og finansbacheloruddannelsen.

Du vil opnå indsigt i teorien bag udvalgte finansielle produkter og services, og i hvordan du håndterer rådgivningen i praksis over for erhvervskunden. Bogen behandler således de vigtigste punkter og den sparring, der efterspørges af erhvervslivet, fx i forhold til finansiering af anlægsinvesteringer og drift samt hjælp til styring af finansielle risici samt risici på anlæg og driften. 

Alle bogens kapitler er revideret og opdateret, ligesom der er tilføjet et selvstændigt afsnit om ESG. 
Erhvervsrådgiverens fornemste og vigtigste opgave er sparring samt optimering af erhvervskundens økonomi ud fra dennes strategier og kreditværdighed. Erhvervsrådgiveren har derfor et stort ansvar i at håndtere erhvervskundens ofte komplekse problemstillinger og rådgivning. 

Denne bog fokuserer på de rådgivnings- og forretningsområder, der knytter sig til erhvervskunder med komplekse rådgivningsbehov.