Filosofi i skolen

Undervisningens rum for undren

Filosofi i skolen handler om den efterhånden velkendte tradition for at filosofere i undervisningen; Filosofi med børn. Her er barnets undren i centrum og bogen giver bud på, hvordan traditionen kan praktiseres i en dansk sammenhæng.

Bogen introducerer således til Filosofi med børn som en praksisform, hvor fænomenet undren forbinder børnene med verden, og som dermed bliver afsættet for overhovedet at filosofere. Samtidig lægger bogen vægt på æstetiske og legende dimensioner af børns undren, som gør sig gældende, når de undersøger og udtrykker sig om filosofiske fænomener og spørgsmål.

Filosofi i skolen er opbygget i tre dele:

  • Del 1 præsenterer filosofi som disciplin og traditionen Filosofi med børn.
  • Del 2 behandler hvorfor vi skal have filosofi i skolen.
  • Del 3 udreder hvordan og med hvad, vi kan planlægge og gennemføre filosofi i skolen, fx som filosofisk læsning og billedsamtale. Endelig rummer delen betragtninger om, hvordan Filosofi med børn kan anvendes i daginstitutioner.   

Det er en grundtanke i bogen, at Filosofi med børn bør forstås som en pædagogisk tænkning og praksis. Derfor henvender bogen sig også først og fremmest til lærere og pædagoger i skolen, til pædagoger i børnehaver og til lærer- og pædagogstuderende.

 

Filosofi i skolen

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741272900
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
30. september 2019
Sider:
220
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

Klog, klog bog får næsten anmelderen til at falde i svime. Hvor er det skønt.

De seneste måneders heftige debat om børns manglende pli, forældres svigtende ansvarsfølelse og opdragelsens udeblivelse har efter min beskedne mening understreget behovet for mere kvalificeret tvivl, mere obligatorisk nysgerrighed og mere dannelse i vores samfund.

Louise Nabe-Nielsens bog "Filosofi i skolen - Undervisningens rum for undren" kunne være et bud på, hvordan vi inviterer nysgerrigheden, tvivlen og dannelsen ind i vores liv igen og med Nabe-Nielsens ord får sået nogle tankefrø.

Læs hele anmeldelsen her

Alice Buchhave Nørlem

Folkeskolen.dk

19. november 2019

Det er en både velformuleret og meget velovervejet udgivelse, som klæder sin læser godt på til at kunne filosofere med børn. En bog som er oplagt at anvende på de pædagogiske uddannelser.

Henrik Munch Jørgensen

Lektørudtalelse, DBC

10. december 2019

I bogen fremlægger Nabe-Nielsen den særlige forståelse af filosofi med børn, som hun har udviklet i god sammenhæng med en dansk pædagogisk tradition, der hverken pædagogiserer eller moraliserer. Hun trækker nogle andre (udenlandske) traditioner frem, og bruger blandt andet disse som modstillinger. Dette behandles dog meget overfladisk, og man får ikke rigtig fornemmelse af, hvorfor de skal kritiseres. Jeg kunne godt tænke mig en lidt mere fyldig redegørelse for de traditioner, der nævnes som eksempelvis ‘den logisk-pragmatiske’, ‘den dialogisk-narrative’ og ‘den kulturorienterede’.

Dette falder (åbenbart) uden for bogens ramme, hvilket også er fint nok for den, der gerne vil praktisere filosofi med børn og derfor har brug for en grundig rammebeskrivelse (teorien bag), begrundelser for praksisser og fremstilling af helt konkrete og brugbare øvelser.

Og dette indfrier bogen, som er meget anbefalelsesværdig for alle, der har interesse i filosofi med børn. Det kan desuden kun gå for langsomt med at gøre dette til fag obligatorisk i grundskolen, så skolen bidrager til børnenes undren i stedet for at kvæle den i jagten på korrekte svar.

Læs hele anmeldelsen her

Ove Christensen, Lektor, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon.

Kulturkapellet

13. december 2019