En tvetydighedens moral

Tre essays

Anden verdenskrig kom på mange måder til at skærpe sansen for godt og ondt og forestillingen om menneskets frihed og ansvar. Ikke mindst af den grund blev den franske eksistentialisme en filosofi på rette tid og sted, og det kom – foruden Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty og Albert Camus – Simone de Beauvoir (1908-1986) til gode. Mens Sartre tøvede med at offentliggøre sit bud på en eksistentialistisk etik (Hæfter til en moral, 1983), udgav Simone de Beauvoir i 1946-47 de tre essays, der udgør En tvetydighedens moral.

Det store problem var – og er fortsat – hvordan man forener tanken om en almen og forpligtende moral med ideen om mennesket som fri og autentisk eksistens. Beauvoir vedkender sig tvetydigheden og understreger derved det centrale moralske engagement. Som sådan lægger disse essays op til Det andet køn fra 1949.

Bogen genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere og udkom første gang på dansk i 1997.

En del af serien Klassikere
En tvetydighedens moral

Fås som

  • Bog
  • i-bog
  • e-bog (epub3)

Samme serie

Fakta

Flugten fra friheden

Flugten fra friheden

Pris pr. stk.

140,00 kr.

112,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • e-bog (epub3)

ANMELDELSER

Med En tvetydighedens moral: Tre essays har Hans Reitzels Forlag og oversætter Lisbeth Skousen Pedersen givet os en dansk genudgivelse af ét af den franske filosof og forfatter Simone de Beauvoirs mest kendte værker fra 1947. Det er et værk, der først blev offentliggjort som forskellige essays i en række numre af tidsskriftet Les Temps Modernes og kort tid efter blev udgivet som en samlet bog. Men hvorfor egentlig genudgive et værk af en forfatter, der eksplicit bekendte sig til en tradition - den franske eksistentialisme - der i dag synes at være mere kendt som filosofihistorisk periode end en levende tradition med fortsat relevans i vores samtid? Først og fremmest er Beauvoir en filosof, der faktisk er stor interesse for i nutiden. Det blev eksempelvis tydeligt med den stort anlagte oversættelse af hendes hovedværk Det andet køn, der havde 70-års jubilæum i 2019. Om ikke andet er En tvetydighedens moral derfor endnu en kilde på dansk til at forstå Beauvoirs indflydelsesrige forfatterskab og tænkning. Der er dog flere grunde til at give sig i kast med dette filosofiske værk, selvom dets brug af flertydige begreber og referencer samtidig stiller store krav til sin læser. På trods af teoretiske svagheder og uklarheder undervejs sætter det nemlig især fokus på det centrale forhold mellem frihed og moral, som filosoffer stadig diskuterer indgående. Værket formår at gøre dette på en måde, der problematiserer enhver form for letkøbt løsning på, hvad der udgør menneskets moralske ansvar.

 

Se hele anmeldelsen her

Stine Funder Poulsen, Charlotte Torp Nielsen og Andreas Beyer Gregersen

Filosofiske Anmeldelser

23. juni 2020