Dissociationsfænomener

Dissociationsfænomener

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

For mennesker, der ikke kan overvinde traumer, vil fortidens tyranni farve deres oplevelser, så nutiden synes glædesløs. Samtidig vil det forhindre dem i at være opmærksomme på både nye og velkendte situationer, der kan give ro og velbehag. Traumatisk dissociation er en sådan manglende evne til at kunne hele efter et psykisk traume.

 

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) blev i 1980’erne integreret i det etablerede diagnosesystem, og begrebet dissociation har siden vundet indpas i psykologiske og psykiatriske kredse, hvor man diskuterer

de alvorlige traumers betydning for menneskets helbred såvel fysisk som psykisk.

Forskningen i traumer og PTSD har medført en større forståelse for de skadevirkninger, traumatiske begivenheder kan få på alle niveauer i nervesystemet. Forskning i betydningen af voldelige overgreb mod børn har samtidig medført en større forståelse for, hvor tæt tilknytningstraumer kan være relateret til alvorlige tilknytningsforstyrrelser, og ligeledes en forståelse for de alvorlige konsekvenser, disse har for personlighedsudviklingen.

 

Susan Hart

har redigeret dette første samlede overblik over dissociationsfænomener på dansk. Samlingen af anerkendte traumeforskeres og forfatteres viden om dissociationsfænomener er et vigtigt bidrag til udviklingen af en samlet teoretisk forståelse af personlighedsudvikling, personlighedsforstyrrelser og traumatisk dissociation.

Bogen henvender sig til psykologer, psykiatere og andre, der i deres arbejde møder traumatiserede mennesker.

 

 

Bogens udenlandske bidrag er oversat fra engelsk af Bjørn Nake. Omslag: Ida Balslev-Olesen
Fås som
I alt

410,00 kr.

328,00 kr. ekskl. moms