Didaktiske dilemmaer

Håndtering af undervisningens praksis

Didaktiske dilemmaer lancerer en realistisk og praksisnær forståelse af undervisning. Den henvender sig til alle, der arbejder eller studerer for at bidrage til fremtidens grundskole.

Udgangspunktet er, at undervisning er uforudsigelig, fordi den bliver til i samspil mellem lærer og elever. Universalmetoder og koncepter, der reducerer undervisningens kompleksitet, reducerer også dens kvalitet. Læreren må derfor i stedet håndtere modsætninger og paradokser i en kompleks praksis. 

Didaktiske dilemmaer falder i tre dele. Første del gennemgår undervisningens aktuelle udfordringer gennem en konkret case, der rummer talrige af de problemer, som mange har svært ved at finde tid til at håndtere. Bogens anden del opridser ni dilemmaer om undervisningens form, indhold og evaluering og kommer med konkrete forslag til at håndtere dem. Forfatterne peger i tredje del på, at det netop er ved at arbejde med de dilemmaer, at man bliver en god didaktiker.

Didaktiske dilemmaer

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741279572
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
01. december 2020
Sider:
132
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

Ny bog gør anmelderen stolt over at være underviser

Vi har med en superrelevant og ikke mindst brugbar bog at gøre, som formår at tage udgangspunkt i lærergerningens mangefacetterede udfordringer. (...) 

Der er to tidspunkter, hvor det er særlig oplagt at læse denne bog. Lige inden første praktik og lige inden bacheloruddannelsen på læreruddannelsen.

Dette er ikke et elitært bedrevidende værk. Vi har ikke at gøre med forskere i elfenbenstårnet langt fra virkeligheden. Vi har her en bog med et kæmpe spejlingspotentiale til hverdagen på gulvet. Casene, der bliver fremlagt, er egentlig mange steder kedelige, fordi de er så genkendelige, men dermed ikke sagt, at de ikke beriger en læser med mange års erfaring fra folkeskolen.

Det unikke, som bogen formår, er at fremlægge en hverdag, hvor lærerens evige små valg og didaktiske greb bliver analyseret. Måden, det gøres på, er gennem dikotomier eller dilemmaer, som forfatterne kalder det. De opstiller modsætningspar, som illustrerer, at lærergerningen er et hardcore erhverv med mange skæbner i hånden.

Læs hele anmeldelsen

Kristian Nøhr Jensen

Folkeskolen

01. december 2020