Fås som

Bog

Pris pr. stk.

410,00 kr.

328,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

410,00 kr.

328,00 kr. ekskl. moms

Det kommunale sundhedsvæsen

De seneste år er der sket en udvikling, hvor stadig flere sundhedsopgaver løses i kommunalt regi. Udviklingen har især taget fart efter kommunalreformen i 2007, hvor flere opgaver blev overført fra de tidligere amter.

Men spørgsmålet er, hvad denne omlægning har betydet, og hvordan det kommunale sundhedsvæsen hænger sammen og fungerer - samt ikke mindst om sammenhængen mellem kommuner, sygehuse og almen praksis, som var et væsentligt rationale bag omlægningen, faktisk er blevet større. Umiddelbart er der tale om et komplekst område, hvor de kommunale sundhedsydelser skal spille sammen med kommunernes øvrige gøremål, og hvor sundhed i stigende grad er blevet genstand for interessekonflikter, hvor bl.a. regionale og kommunale aktører har forskellige dagsordener.

Denne bog giver et overblik over det kommunale sundhedsvæsen, dets beslutningshierarki, de sundhedsfaglige brændpunkter og den økonomiske indretning, og sætter fokus på, hvilken betydning den kommunale kontekst har for de professionelle, der leverer sundhedsydelserne, og de patienter, der modtager dem.

 

Bogen er redigeret af Steen Rank Petersen, Chefkonsulent i KL på sundhedsområdet og ekstern lektor i sundhedspolitik og administration på Roskilde Universitet, og Birthe M. Pedersen, sygeplejerske, diplom i pædagogik, master i sundhedspædagogik og oversygeplejerske i Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen.

Det kommunale sundhedsvæsen

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788741256405
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
03. januar 2014
Sider:
370
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

"Her kan vi læse et grundigt overblik over udviklingstendenser i det kommunale sundhedsvæsen. Selvom et skæringstidspunkt fastsættes til kommunalreformen 2007, så er udviklingen beskrevet meget vedkommende i et samfunds- og historisk perspektiv i flere af kapitlerne. Målgruppen er studerende inden for sundhed, forvaltning, politik og økonomi. Bogen er organiseret i fem dele med temaerne: "sundhed i et overordnet og kommunalt perspektiv", "demografisk udvikling og politisk prioritering på det kommunale sundhedsområde", "kommunernes sundhedsopgaver og centrale udfordringer", "organisering, økonomiske incitamenter og dokumentation", "erfaringer fra andre lande - kan vi lære noget af andre?"
Det er en antologi, hvor forfatterne er dedikerede forskere og kyndige skribenter på hver deres felt.
[…]. Bogen vil have stor interesse for sygeplejersker, uddannede som studerende."
Marianne Mahler, Dr. PH.
Sygeplejersken27. juni 2014