Det fælles i det faglige

Det fælles i det faglige

Undersøgelse, kommunikation og sproglig udvikling

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

Denne bog handler om  nogle af de områder, som indgår i mange fags Fælles Mål. Den bringer forslag til, hvad flere fags lærere kan være fælles om at undervise i, både for at gøre det der er fælles, genkendeligt for eleverne fra fag til fag, og for at læreres samarbejde om det fælles kan frigøre tid til det specifikt faglige.

To dele handler om at undervise i undersøgelse og kommunikation:

Der er forslag til, hvad man kan lægge vægt på i fælles undervisning i at arbejde undersøgende med emner og problemstillinger, at bruge kilder, ræsonnere, udvikle strategier, perspektivere og argumentere sagligt og fagligt. Desuden en del om kommunikation: Undervisning i at bruge og fremstille tekster om og med faget, faglig formidling til forskellige målgrupper og situationer.

To dele handler om sprog og læsning:

En del giver forslag til, hvordan alle fags lærere som en integreret del af den faglige undervisning kan støtte eleverne i deres sproglige udvikling. En anden del sætter fokus på hvad vejledning i at læse og skrive for at lære kan omfatte.

Hver del afsluttes med en skematisk opsamling af kapitlets forslag til fælles undervisning i området.

Et afsluttende afsnit giver forslag til hvordan man kan finde inspiration i taksonomier når man skal beskrive niveauer i det fælles i det faglige.

Det fælles i det faglige henvender sig til vejledere, lærere og studerende, der sigter mod at styrke både elevernes udvikling af generelle færdigheder og udnytte de muligheder, som koordineret undervisning giver, til at styrke det faglige.

Fås som
I alt

245,00 kr.

196,00 kr. ekskl. moms