Fås som

Den personlige samtale

En introduktion

 

Denne 2. udgave er opdateret med bl.a. betydningen af det anerkendende aspekt i samtalen, og der er tilføjet et kapitel om det særlige i at samtale med børn.

Bogen er en lille indføring i kommunikation. Kravene til bedre information og kommuni-kation skærpes inden for de fleste professionelle områder, ikke mindst det sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske, hvor den personlige samtale spiller en afgørende rolle i det daglige arbejde.

Forfatterne beskriver de generelle forudsætninger for gode professionelle og personlige samtaler, ikke mindst den professionelles egne faglige og personlige kvalifikationer.

Der er vigtige afsnit og kapitler om kontaktens og sprogets betydning og om kunsten at lytte; om betydningen af – uden forstillelse – at udtrykke accept og respekt for den person, man samtaler med; om rådgivning og vejledning, om spørgeteknikker og om betydningen af klare budskaber.

Bogen vil kunne benyttes af mange faggrupper, der arbejder med mennesker, og vil kunne indgå i undervisningen på sociale højskoler og forvaltningshøjskoler, i uddannelsen af social- og sundhedsassistenter samt i de pædagogiske uddannelser.

Irena Damgaard

er socialrådgiver. Hun har sidst været lektor ved Danmarks Forvaltnings-højskole og har tidligere været ansat ved de sociale højskoler.

Helle Nørrelykke

er lektor på Den sociale Højskole i Odense.

Den personlige samtale

Fås som

  • Bog
  • e-bog (pdf-format)

Fakta

ISBN:
9788741251172
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
09. oktober 2007
Sider:
144