Den faciliterende underviser

Den faciliterende underviser

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

De fleste undervisere ved godt, at de bør forelæse mindre og involvere deltagerne mere.

Som underviser skal man facilitere sin egen undervisning, så kursister og studerende deltager aktivt og behandler stoffet gennem refleksion, undersøgelse og samtale.  

Den faciliterende underviser styrer og guider diskussionerne i plenum, sætter faciliterede smågruppearbejder i gang, lader deltagerne tale sammen i par og trioer – og stimulerer liv, glæde og udvikling i hele gruppen.

Ib Ravn trækker på selvbestemmelsesteorien og viser, hvordan facilitering både er et mindset og en lang række enkle metoder til at sikre deltagernes oplevelse af autonomi, kompetence og samhørighed i undervisningslokalet.

Bemærk, at da bogen henvender sig til undervisere, udleverer vi som udgangspunkt ikke frieksemplarer af bogen.

Ib Ravn

”Det er underviserens ansvar at sørge for, at undervisningen er spændende og interessant og relaterer sig til de studerendes hverdag.”

Således lyder det fra Ib Ravn, der er forfatter til Den faciliterende underviser. Vi har talt med Ib om hans nyeste bog og motiverne bag den.