Børn som deltagere i professionel praksis

”Ingen spurgte mig!” Sådan kan virkeligheden se ud for børn og unge, som ikke oplever at blive inddraget tilstrækkeligt i deres egne sager på myndighedsområdet eller i den pædagogiske hverdagspraksis.  

Denne bog skaber et fælles fokus på børns rettigheder og deltagelse. Perspektivet er vendt mod at give barnet status som en ligeværdig beslutningstager. Som studerende eller professionel får du indsigt i arbejdet med at øge børn og unges deltagelsesmuligheder. Kapitlerne åbner hver især for en bredere og dybere forståelse af de mange vilkår, der vanskeliggør børns reelle deltagelse. Det sker i en vekselvirkning mellem empirisk forskning, teoretiske analyser og præsentation af praktiske refleksionsmodeller.

Børn som deltagere i professionel praksis henvender sig til socialrådgiver-, pædagog- og lærerstuderende og adresserer praksisfeltet. Inddragelsen af forsknings- og refleksionsmetoder gør den anvendelig på både bachelor- og kandidatniveau.   

  

Børn som deltagere i professionel praksis

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788702316834
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
16. august 2021
Sider:
256
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

Alt i alt en kærkommen antologi, hvor rettigheder og deltagelse belyses og diskuteres som en udfordrende professionel praksis. Hertil bidrager bogen med ny viden om, hvordan denne praksis på mange forskellige måder kan kvalificere børns deltagelse. 

Bent Madsen, cand.pæd.pæd., tidligere lektor ved DPU og Københavns Professionshøjskole og leder af Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion. Han arbejder nu ved InklusionsAkademiet med forsknings- og udviklingsprojekter om udsatte børn, unge og voksne.

Peer review

30. juni 2021