Biologididaktik

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Biologididaktik indfører læseren i feltet mellem biologifaget og almendidaktikken, og belyser herfra spørgsmålene hvad, hvorfor og hvordan grundskolens biologifag kan tænkes og praktiseres. Bogen afspejler biologifagets aktuelle tilstand i skolen, men trækker også på en flerårige historik inden for faget, ligesom den kan danne afsæt for fremtidens biologiundervisning.

Bogen dækker det biologididaktiske felt gennem syv kapitler om:

  • Biologifaget i folkeskolen
  • Biologi som dannelsesfag
  • Fagsprogsudvikling og faglig læsning og skrivning i biologi
  • Modeller i biologiundervisningen
  • Praktisk arbejde i biologiundervisningen
  • Eksterne læringsmiljøer i biologiundervisningen
  • Mål og evaluering i biologi
  • Tværfagligt samarbejde og progression i naturfagene
  • Fra fagdidaktik til daglig biologiundervisning.

Kapitlerne bygger på såvel dansk som international litteratur og forskning inden for fagdidaktik. Hvert kapitel afsluttes med en række diskussionsspørgsmål, som kan bruges af studerende, i fagteams på skoler eller blandt lærere på efteruddannelse.

Biologididaktik henvender sig til lærerstuderende, praktiserende lærere og lærere på efteruddannelse samt andre med interesse for fagdidaktikken i biologi.