Bachelorprojektet i læreruddannelsen

Denne håndbog hjælper dig med at få styr på de krav og forventninger, der er til læreruddannelsens bachelorprojekt. Kravene kan sammenfattes i fire punkter:

  1. Du magter at undersøge, vurdere og kritisk-konstruktivt reflektere over en empirisk problemstilling i skolens praksis.
  2. Du kan analysere den valgte problemstilling gennem brug af bevidste metode- og teorivalg.
  3. Du kan formidle dine undersøgelsesfund i et klart og velformuleret sprog med aktiv brug af professionsfaglig terminologi.
  4. Du kan formulere ideer og konkrete handleforslag, der kan forbedre og forandre den praksis, du har valgt at analysere.

Bachelorprojektet i læreruddannelsen guider dig gennem processen med at udforme et bachelorprojekt, der indfrier disse fire krav.

Bogens disposition følger den klassiske struktur for et sammenhængende bachelorprojekt. Bogen gennemgår alt fra det indledende emnevalg og formuleringen af problemet over valg af undersøgelsesmetode og teori og analyse af data til projektets afsluttende konklusion og perspektivering. Undervejs bliver der også diskuteret og demonstreret helt andre måder at strukturere og disponere sit bachelorprojekt på. Og forfatterne opfordrer dig til at argumentere for dine valg og gå nye veje, hvis dit projekt lægger op til det.

Håndbogen henvender sig til lærerstuderende og er skrevet af den nationale faggruppe for bachelorprojektet i læreruddannelsen i Danmark.

Bogen er fagfællebedømt. Bedømmelsen betyder, at der fra en af forlaget uafhængig fagfælle på minimum ph.d.-niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet og originale bidrag.

Bachelorprojektet i læreruddannelsen

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741272023
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
28. maj 2019
Sider:
208
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

 

Svømmevinger til bachelorprojektet

En lille håndbog giver gode råd - til både studerende og vejledere - om arbejdet med læreruddannelsens afsluttende projekt.(...) Men samlet set er det en rigtig god håndbog med et godt stikordsregister og en fin litteraturliste. Hvis den studerende har været aktiv på studiet og følger forfatternes mange råd, kan det ikke gå helt galt med bachelorprojektet.

Læs hele anmeldelsen her

Thorkild Thejsen

Folkeskolen.dk

13. februar 2020