At stå i det åbne

Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær

I At stå i det åbne. Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær retter Finn Thorbjørn Hansen blikket mod, hvad det vil sige at stå i et undringsfællesskab, og redegør for, hvordan den filosofiske undren kan være en vej til en større forståelse for den eksistentielle og dannelsesmæssige dimension i vejledning og undervisning.

Bogen retter en grundlæggende kritik mod den vidensorienterede og socialkonstruktivistiske læringsteori og præsenterer en ny værensorienteret vejlednings- og dannelsesforståelse, der sætter professionsudøverens evne til at stå i et nærvær og en undren centralt.

Med konkrete eksempler og øvelser i filosofisk praksis viser forfat­teren, hvordan et sådant undringsfællesskab kan blive til i undervisningen og vejledningen. Bogen er således forsynet med et appendiks med filosofiske øvelser til brug i pædagogisk sammenhæng.

At stå i det åbne henvender sig til undervisere, vejledere, sygeplejersker, konsulenter, coaches og ledere, der ønsker at trække på philo-sophia – i betydningen kærlighed til visdom og skønhed – som en afgørende motivations­faktor for læring og dannelse.

Finn Thorbjørn Hansen er ph.d. og cand.mag. og ansat som lektor i vejledning ved Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet. Han er bl.a. kendt i Danmark for at have præsenteret ”filosofisk vejledning” og som fortaler for eksi­stens­­pædagogikken. Han er desuden formand for Dansk Selskab for Filosofisk Praksis og har skrevet adskil­lelige artikler og bøger inden for det pædagogisk-filosofiske område. På Hans Reitzels Forlag har han tidligere udgivet Det filosofiske liv (2002).
At stå i det åbne

Fås som

  • Bog
  • i-bog
  • e-bog (pdf-format)

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741202068
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
06. maj 2008
Sider:
480
Redaktør:
Kamma Lund Jensen

ANMELDELSER

"'At stå i det åbne' er ét langt argument for at tænke dannelse, uddannelse og mødet mellem lærer og elev som noget, der bør række dybere end det blotte samvær om det at lære et stof- eller et fagområde. 'Dannelse er ikke det samme som kompetence', som en af bogens overskrifter lyder. Dannelse er fællesskab og fælles undren, også over kærlighed, tillid, håb, livsglæde. Fænomener, som forfatteren ser bliver ekskluderet af den uddannelsespolitik og uddannelsestænkning, der trives i disse år. [...] 'At stå i det åbne' er en medrivende bog.
Gunnar Green
Folkeskolen02. januar 2013