Fås som

e-bog (pdf-format)

Se priser, og find forhandler på Bogpriser.dk.

Find priser her

Asylbørn i Danmark

En barndom i undtagelsestilstand

Asylsøgende børn (og voksnes) forhold har de seneste år været i søgelyset, både i medierne og i de politiske diskussioner. Debatten har omhandlet asylsøgende børns livsvilkår omkring opholdstider samt bolig-, skole- og familieforhold. Den politiske og samfundsmæssige debat har dog generelt manglet forskningsmæssig forankring. Denne antologi bidrager kvalificeret og mangefacetteret til denne diskussion. En fællesnævner for antologiens analyser er, at de retter et kritisk, nuanceret, samt empirisk og teoretisk funderet lys på de forhold asylsøgende børn (ledsagede som uledsagede) har og har haft de seneste år i Danmark.

 

Antologiens bidrag dækker: De juridiske rammer for og menneskeretlige aspekter af asylsystemet og asylansøgeres vilkår, dansk flygtninge- og immigrations­politik i en historisk-politologisk kontekst, asylsøgende børns livsvilkår i praksis, afviste asylansøgeres familieforhold, traumatiske oplevelser i hjemlandet, og hvad det betyder for børnenes psykiske sundhed ved ankomst til Danmark, psykiske reaktioner på opholdstiden på asylcentre, identitetsmæssige konsekvenser af opholdstiden, betydningen af udflytning til boliger uden for asylcentrene for børnenes trivsel, asylsøgende børns status i asylsystemet, samt livsvilkårene for de

uledsagede asylsøgende børn. Disse forhold belyses gennem en række forskellige videnskabelige optikker: En sociologisk, psykologisk, antropologisk, sundhedsvidenskabelig, juridisk, menneskeretslig samt politologisk optik.

 

Gennem denne tværdisciplinære tilgang skaber antologien et bredt videnskabeligt baseret billede af asylsøgende børns hverdag og livsvilkår. Antologiens forfatterne repræsenterer et bredt felt af relevante institutioner, forskningstraditioner og faglige perspektiver på asylbørn.

 

 

Asylbørn i Danmark

Fås som

  • e-bog (pdf-format)

Fakta

ISBN:
9788741268880
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
13. januar 2017
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

"Det er en vellykket bog. Ikke i den forstand, at den er herlig at læse, dertil er emnet for nedtrykkende. Men i den forstand, at man som læser bliver klogere på de vilkår, som børn på asylcentre i Danmark lever under. Og dette er netop bogens nøgterne formål: at gå undersøgende og forskningsbaseret til værks for at fremskaffe ny viden om, hvordan børn trives i danske asylcentre.[...] BOGENS HELT store fortjeneste er, at offentligheden nu i samlet form får dokumentation for disse afledte effekter. Heller ikke internationalt er der forsket meget i konsekvenserne af at blive parkeret som afviste asylsøgere i årevis, så det er dyrebar viden, der her er samlet og redigeret af sociolog og seniorforsker ved SFI, Kathrine Vitus, og ph. d.-stipendiat ved Folkesundhedsvidenskab, Signe Smith Nielsen. [...] Værd at fremhæve er i øvrigt Kathrine Vitus' indledende kapitel, der er spækket med både detaljeret og overbliksgivende viden om feltet - en eksemplarisk indledning til en bog, der gerne vil præsentere sine resultater på uhildet vis og såmænd også lykkes med det i de enkelte kapitler."
Poul Aarøe Pedersen
Politiken12. marts 2011