Analyser

Analyser

Vejledning i analyse af kvalitativt empirisk materiale

Beskrivelse

Fakta

Analyser handler om, hvordan man helt konkret kan arbejde systematisk og konstruktivt med analyse af empirisk materiale. Bogen har særligt fokus på analyse af kvalitativt materiale, fx indhentet gennem observationer og interviews. Og bogens eksempler er hentet fra pædagogiske sammenhænge, såsom børnehaver, skoler og familier.

Bogen er organiseret i tre hoveddele:

  • Del 1 med en kort introduktion til, hvad en analyse er, og hvordan man kan strukturere den.
  • Del 2 med fire korte præsentationer af kendte analytiske tilgange, og hvordan man kommer i gang med at anvende dem.
  • Del 3 med eksempler på analyser.

Bogen afsluttes med et kort kapitel, der tematiserer spørgsmål omkring produktion af viden i og for professionerne.

Analyser henvender sig primært til studerende på de pædagogiske professionsuddannelser, men vil kunne anvendes i enhver sammenhæng, hvor man ønsker at oparbejde en forskningslignende systematik i et stykke analysearbejde.

Fås som
I alt

260,00 kr.

208,00 kr. ekskl. moms