Fås som

Afhandlinger om behandlingsteknik

De seksten afhandlinger, der er medtaget i dette udvalg, stammer fra perioden 1890-1937 og udgør en stor del af, hvad Freud har skrevet om behandlingsteknik. Formålet med dem var at forklare grundprincipperne og grundbegreberne i den psykoanalyriske terapi for det stigende antalt af kandidater, der søgte optagelse i den internationale psykoanalytiske forening.

Blandt de behandlede spørgsmål kan nævnes den analytiske grundregel (kravet om at sige alt), analytikerens neutralitet og status som "spejl" for patienten, forekomsten af modstand, overføring og modoverføring i forholdet mellem analytiker og anlysand, relationen mellem erindring og ageren samt alle de praktiske problemer omkring betalingen, anvendelsen af divanen, analytikerens brug af notater, behandlingens varighed, analysens afslutning m.m.

De psykoterapeutiske teknikker, der eksisterer i dag, afviger på mange punkter fra den, som Freud udviklede og fremstillede i sine klassiske skrifter, men det er alligevel påfaldende, i hvor høj grad han stadig sætter dagsordenen i debatten om psykoterapi, og flere af bogens afhandlinger har opnået en klassiskerstatus, der gør den til naturlige læsestykker for alle, der professionelt eller blot af almindelig interesse beskæftiger sig med psykoterapi.

Bogen er udgivet af Ole Andkjær Olsen og Simo Køppe, der har forsynet bogen med en generel indledning, korte introduktioner til de enkelte afhandlinger, noter samt bibliografi.

En del af serien Klassikere
Afhandlinger om behandlingsteknik

Fås som

  • Bog
  • e-bog (epub3)

Samme serie

Fakta

Flugten fra friheden

Flugten fra friheden

Pris pr. stk.

140,00 kr.

112,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • e-bog (epub3)