“Specialpædagogik - En fagdidaktik er ikke en firkantet manual, men en guideline til at anskue problematikkerne”

09. august 2023 | Sarah Coster Hjelmsø

Sådan lyder det fra lektor på læreruddannelsen på UC Syd, Søren Bøjgård Schleicher, der sammen med lektor på pædagoguddannelsen på UCL, Anette Bøjgård Schleicher, er redaktør på bogen Specialpædagogik - En fagdidaktik, som er en grundbog i specialpædagogik. Vi har talt med Søren og Anette om den spændende nye udgivelse.Specialpædagogik_forfatterfotos

“Vi håber, at bogen vil komme til at være baggrund for en masse diskussioner i praksis,” forklarer Anette og fortsætter: “Diskussionerne skal jo foregå der, hvor de giver mest muligt gavn - nemlig hos børnene og de unge.” Søren nikker anerkendende og tilføjer at bogen ikke blot er rettet mod lærer- og pædagogstuderende og undervisere, men også færdiguddannede, forældre og andre der har en interesse i børn og unges trivsel. 

Man må gerne være uenig

Specialpædagogigk - En fagdidaktik er en bred og solid grundbog der skildrer virkelige problemstillinger og dilemmaer i forskellige kontekster og fagligheder. Med et mål om at bringe læseren fra teori til situation er man dermed også med til at mindske risikoen for de-kobling, forklarer Søren hvortil Anette tilføjer at: “læseren skal tænke praktisk i dilemmaer og situationer, hvorfor bogen både byder på praksisberetninger, cases og arbejdsspørgsmål.” 

Selvom Søren og Anette fortæller at et arbejde med mennesker er nødt til at være praksisnært, er Specialpædagogik - En fagdidaktik ikke kun en bog af høj faglighed og praksisnære eksempler – der er også mulighed for refleksion. “Bogen er udformet efter en cirkulær proces med både indblik, refleksion og anvendelse i praksis,” fortæller Søren. “Der laves nogle nedslag i, hvordan man tænker specialpædagogik,” tilføjer Anette og fortæller, at deres håb med bogen er, at den kan bidrage til den offentlige debat. “Man behøver hverken at være enig med os eller de forskellige forfattere på bogen, så længe man blot forholder sig til dilemmaerne og til dem det hele handler om - nemlig børnene og de unge,” forklarer Anette mens Søren nikker. 

“Vi skal åbne verden for alle dem, der vokser op i det her samfund”

Specialpædagogik - En fagdidaktik er altså en bog fyldt med grundlæggende viden inden for specialpædagogikkens verden. Bogen appellerer ikke kun til læserens nysgerrighed, men opfordrer også til at man selv, som studerende, underviser eller færdiguddannet, professionelt udforsker den hverdag, som man skal ud at være en del af. “Det er vores håb, at bogen bliver en igangsætter for en bredere pædagogisk fundering i vores systemer,” fortæller Søren og fortsætter: “Vi skal åbne verden for alle dem, der vokser op i det her samfund, og sørge for, at de kan få deltagelsesmuligheder – og det gør vi ikke ved at læse lukkede manualer og tro på, at det er godt nok.” 

Grundbogen kan altså siges at være en omfangsrig grundbog, der introducerer studerende såvel som undervisere og andre interessenter til specialpædagogikkens bredviftede verden og således både appellerer til læserens nysgerrighed og samtidig opfordrer til videre faglig diskussion. Bogen er skrevet af eksperter på området og er særligt aktuel for studerende, der har en ambition om at byde ind i deres profession med specialpædagogisk ekspertise.

Læs mere om bogen:

Specialpædagogik

Specialpædagogik

Pris pr. stk.

355,00 kr.

284,00 kr. ekskl. moms