Pædagogikhåndbogen

Pædagogikhåndbogen

Seks tilgange til pædagogik

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

Pædagogikhåndbogen beskriver pædagogikkens vidensområde gennem seks tilgange:

  • Pædagogikkens historie (hvad er baggrunden for det skolesyn vi har i dag?)
  • Pædagogisk filosofi (hvad er skolens formål og etiske grundlag?)
  • Pædagogisk sociologi (hvad er skolen sociale virkelighed?)
  • Pædagogisk psykologi (hvad er udvikling, læring og motivation?)
  • Pædagogisk antropologi (hvordan bliver skolens kulturelle mønstre synlige?)
  • Didaktik (hvordan bliver pædagogik til planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning?)

Pædagogikhåndbogen præsenterer et vidensgrundlag, som den studerende kan bruge til at reflektere over praksis med. Bogen er tænkt som den studerendes arbejdsredskab gennem hele studiet. Den henvender sig til læreruddannelsen og pædagogiske bachelor-, diplom- og kandidatuddannelser. Pædagogikhåndbogen er et originalt værk, der er sammensat af nyskrevne og reviderede kapitler fra udgivelsen Pædagogikhåndbogen, 1. udgave.

pædagogikhåndbogen

"Det er en vej ind i pædagogikken" siger Lektor ved DPU, Jørn Bjerre

Hør forfattersamtalen hvor han sammen med Professor ved Center for Grundskoleforskning, Per Fibæk Laursen, taler med Forlagsredaktør Henrik Juul om den nyeste udgave af "Pædagogikhåndbogen".