Skat for de finansielle uddannelser

Beskrivelse

Fakta

10. udgave af lærebogen er opdateret med seneste lovændringer og giver dig, der studerer financial controller, finansøkonomi eller finansbachelor en lettilgængelig indføring i de grundlæggende danske skatteregler.

Du vil få en introduktion til retskilderne og skattemyndighederne, og en gennemgang af skattepligt og – opgørelse, ejendomsbeskatning og salg af fast ejendom, kursgevinstloven og aktiebehandling.

Bogen behandler også indkomstopgørelsen for virksomheder, skattemæssige afskrivninger, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, pensioner, moms og lønsumsafgift.

Der er mange eksempler på praktisk anvendelse, som kan føre til en forståelse af skatteretten.