Skat for de finansielle uddannelser

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Lærebogens 9. udgave er opdateret med seneste lovændringer, og giver en lettilgængelig indføring i de grundlæggende danske skatteregler. Den er skrevet til brug for undervisningen på en række uddannelser, primært Finansøkonomstudiet, Financial Controller-studiet og Finansbachelorstudiet.

Få indledningsvis en introduktion til retskilderne og skattemyndighederne, og dernæst en gennemgang af skattepligt og -opgørelse, ejendomsbeskatning og salg af fast ejendom, kursgevinstloven og aktiebeskatning. Bogen behandler også indkomstopgørelsen for virksomheder, skattemæssige afskrivninger, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, pensioner, moms og lønsumsafgift. Der er mange eksempler på praktisk anvendelse, som kan føre til en forståelse af skatteretten.