Jura

Filtrering
Sorter efter
 • Alfabetisk (A-Å)
 • Alfabetisk (Å-A)
 • Nyeste materialer

59 materialer

International skatteret
International skatteret er et interessant og mangesidet felt, der kontinuerligt giver anledning til nye problemer, diskussioner og løsninger i krydsfeltet mellem jura, økonomi, politik og forretning. Feltet er yderligere kompliceret af, at den internationale skatteret ikke er repræsenteret ved ét sammenhængende regelsæt. I stedet er der tale om en felt, hvor forskellige landes lovgivning og internationale regler virker i et komplic

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog (2. udgave)

Bog (1. udgave)
i-bog

Pris pr. stk.

Udkommer 28. august

Pris pr. stk.

600,00 kr.

480,00 kr. ekskl. moms

Udkommer 28. august

Den civile retspleje
Bogen omhandler den civile retspleje (civilprocessen). Den er navnlig udgivet med henblik på anvendelsen på de juridiske uddannelser, men kan også anvendes af praktikere. Bogen anvendes bl.a. på Københavns Universitet og på Århus Universitet. I bogen gennemgås bl.a. Domstolssystemet - opbygning og aktører Småsagsproces

Fås som

 • Bog

Bog (5. udgave)

Bog (4. udgave)

Pris pr. stk.

Udkommer 17. august

Pris pr. stk.

995,00 kr.

796,00 kr. ekskl. moms

Udkommer 17. august

Lærebog i compliance
Den første bog på dansk, der giver en samlet indføring i compliancefunktionens baggrund, betydning og opgaver i den finansielle sektor. Bogen gennemgår regelgrundlaget og eksemplificerer den konkrete anvendelse. Den giver en overordnet introduktion til begrebet compliance og formålet med compliance. Bogen indledes med en udredning af begrebet og formået med compliance. Dernæst gennemgås det sparsomme regulatorisk

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Udkommer 17. august

Pris pr. stk.

275,00 kr.

220,00 kr. ekskl. moms

Udkommer 17. august

Erhvervsjura - for marketing og service
Bogen sætter den studerende i stand til at kunne inddrage juridiske forhold ved innovation og handel med kunder og leverandører. Bogen henvender sig primært til markedsførings- og serviceøkonomer. Erhvervsjura - for marketing og service er i 6. udgave revideret og tilpasset de nyeste studieordninger. Bogen dækker emner som juridisk metode og retsvæsenet, aftaleret, køb, erstatningsret, produk

Fås som

 • Bog

Bog (6. udgave)

Bog (5. udgave)

Pris pr. stk.

Udkommer 10. august

Pris pr. stk.

300,00 kr.

240,00 kr. ekskl. moms

Udkommer 10. august

International Business Law
International Business Law focuses on the rules that govern the relationship between traders from two or more countries. In recent years, it has become much easier for traders to enter agree­ments across borders. It is easy to market one’s product, negotiate, and conclude agreements in other countries without having to meet in person. Furthermore, trans­port and delivery no longer necessarily

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog (2. udgave)

Bog (1. udgave)
i-bog

Pris pr. stk.

Udkommer 05. august

Pris pr. stk.

320,00 kr.

256,00 kr. ekskl. moms

Udkommer 05. august

Persondataret
Bogen giver en systematisk indføring i de gældende regler og retningslinjer på området. Den giver en aktuel fremstilling af feltet, som det ser ud efter persondataforordningen og databeskyttelsesloven, der begge er trykt i bogen. Denne 3. udgave er opdateret med de nyeste afgørelser og domme. Persondataretten er blevet helt central de seneste årtier i takt med den hastige teknologiske udvikling

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog (3. udgave)

Bog (2. udgave)
i-bog

Pris pr. stk.

Udkommer 03. august

Pris pr. stk.

300,00 kr.

240,00 kr. ekskl. moms

Udkommer 03. august

Erhvervsjura - for de finansielle uddannelser
Bogen dækker alle vigtige temaer inden for erhvervsjuraen og er målrettet de finansielle uddannelser. Bogen kommer omkring emner som: retskilder og retsvæsen, kreditorforfølgning, aftaleret, gældsbreve og andre fordringer, køb, handel med fast ejendom, insolvens, pant, tinglysning, kaution, kreditaftaler, erstatningsret, produktansvar, forsikring, selskabsret, markedsføringsret, konkurrenceret, e-handelsret, data

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Udkommer 21. juli

Pris pr. stk.

600,00 kr.

480,00 kr. ekskl. moms

Udkommer 21. juli

Erhvervsjura - lovsamling
Denne lovsamling er lavet som supplement til lærebøgerne om erhvervsjura og dækker det erhvervsretlige område bredt. Lærebogen og lovsamlingen dækker pensum på bl.a. finansøkonom, markedsføringsøkonom og andre KVU-uddannelser samt akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Den er også oplagt på indledende erhvervsretlige kurser på bl.a. HA, HD og lignende uddannelser.

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog (8. udgave)

Bog (7. udgave)
i-bog

Pris pr. stk.

Udkommer 20. juli

Pris pr. stk.

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms

Udkommer 20. juli

Det kriminalpræventive styresystem
Bogen præsenterer en metodisk ramme og en forebyggelsesteknisk tilgang til systematisk kriminalpræventiv indsats. Den kan læses af alle der arbejder med, og på anden måde er optaget af, kriminalitetsforebyggelse. Bogen kan derfor bruges i kommuner, regioner, politi, kriminalforsorgen, styrelser, ministerier, civilsamfundsorganisationer mv. samt af studerende indenfor administration, adfærds- og humanvidenskaberne og fagprofessioner

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Udkommer 22. juni

Pris pr. stk.

350,00 kr.

280,00 kr. ekskl. moms

Udkommer 22. juni

International erhvervsjura
Bogen gennemgår værktøjer til at indgå erhvervsaftaler over landegrænserne. Det er let at markedsføre, forhandle og indgå aftaler i andre lande, også uden at mødes ansigt til ansigt. Det er også blevet billigere og lettere at transportere og levere varer. Bogen er i 2. udgave væsentligt ændret og omstruktureret. Der er tilføjet to nye kapitler om transportret og udbudsret. Fokus er således skærpet på de regler, d

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog (3. udgave)

Bog (2. udgave)
i-bog

Pris pr. stk.

Udkommer 09. juni

Pris pr. stk.

350,00 kr.

280,00 kr. ekskl. moms

Udkommer 09. juni

+-

Vi bruger cookies på www.hansreitzel.dk

Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Læs mere om cookies