Introduktion til forsikringsreglerne

Introduktion til forsikringsreglerne

Beskrivelse

Fakta

Introduktion til forsikringsreglerne er udarbejdet med henblik på at introducere og skabe et overblik over forsikringsretten. Den giver læseren et indblik i hvilke rettigheder og forpligtelser, der er mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet.

Bogen er anvendelig som redskab i dagligdagen for den studerende, den færdiguddannede samt andre, som beskæftiger sig med forsikringsretlige spørgsmål professionelt som privat. Det er intentionen, at bogen skal kunne bruges af alle og dermed også vil kunne forstås af alle.

Materialet i bogen bygger på materiale fra Forsikringsoplysningen, Ankenævnet for Forsikring samt fra nævns- og retspraksis.